infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 7 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Tai" o fewn Ceredigion

Cantref Diweddarwyd!

Llys Cantref,, Church Lane, Newcastle Emlyn, SA38 9AB

Making a difference to people's lives, homes and communities

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a...

18 Chalybeate St, , Aberystwyth, SY23 1HX
01970639111

Welcome to The Care Society a Registered Charity and Company Limited by Guarantee. Since 1971 we have been developing services in rural mid Wales to promote social inclusion for the public benefit by...

6 Bridge Street, 6 Bridge Street, Cardigan, SA43 1HY
01239615700

Cefnogaeth Symudol yn ystod y gwasanaethau a gynigiwn i unigolion sy'n profi neu wedi profi cam-drin domestig, ond nid ydynt ar hyn o bryd yn byw mewn lloches. Ein Gwasanaethau Symudol yn anelu at e...

6 Bridge Street, 6 Bridge Street, Cardigan, SA43 1HY
01239615700

Cymorth cynhwysfawr ar gyfer unrhyw un a effeithir gan gamdriniaeth ddomestigLlinell gymorth 24 awr: 01970 625 585 Mewn argyfwng, er enghraifft os ydych chi neu unrhyw un o'ch teulu mewn perygl dybryd...

Cantref Diweddarwyd!

Llys Cantref, Church Lane, Newcastle Emlyn, SA389AB

Cantref is a housing association which provides good quality affordable homes and housing services for almost 3,500 people across four local authority areas in West Wales: Ceredigion, North Pembrokesh...

Llys Cantref, Church Lane, Newcastle Emlyn, SA389AB
annh@cantref.co.uk

SUPPORT AND ADVICE SERVICE FOR ANYONE WHO IS 55 AND OVER The aim of the service is to assist older people to be as independent as possible in the home of their choice. Support is...