infoengine

Neath Port Talbot Parkinson's Group

Darparwyd gan Neath Port Talbot Parkinson's support Group

Lleoliad

Cadoxton Community Centre Main Road Cadoxton Neath SA10 8AS

Cyswllt

01639 769144

Cyfleusterau

  • Toilets
  • Kitchen
  • Parking
  • Disabled access

Providing on going support for people diagnosed with Parkinson's

Dewisiadau Mynediad

Galw heibio

Hunangyfeirio

Atgyfeiriad gan asiantaeth

Trwy drefnu apwyntiad yn unig