infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 6 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Gwynedd yn y Bangor

Bangor
Unit 8-9, Llys y Fedwen, Bangor, LL57 4BL
01286 889 360 gofalathrwsio@gofalathrwsio.org http://www.careandrepair.org.uk/en/your-area/gofal-thrwsio-gwynedd-mon/

Rydym yn helpu pobl hŷn sy'n berchnogion eu cartrefi neu yn denantiaid preifat i atgyweirio, addasu a chynnal a chadw eu cartrefi er mwyn sicrhau bod eu cartref yn le saff, diogel a chlyd i fyw ynddo.<br />Byddwn yn ymweld â...

Bangor
64 High Street, , , Bangor, LL57 1NR
07483030196 eirwen.khan@nacro.org.uk Nacro.org.uk

Mae'r Gwasanaeth Tai a Chymorth, Gwasanaeth Doorstop, a Gwasanaeth Cymorth ar gael fel bo'r angen yng Ngwynedd ac yn cael ei ariannu drwy Raglen Cefnogi Pobol Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn cynnig cartref a chymorth dros...

Darparwyd gan Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn Gwasanaeth ar gael yn Bangor
Unit 8-9, Llys y Fedwen, Bangor, LL57 4BL
01286 889 360 gofalathrwsio@gofalathrwsio.org http://www.careandrepair.org.uk/en/your-area/gofal-thrwsio-gwynedd-mon/

Rydym yn helpu pobl hŷn sy'n berchnogion ar eu cartrefi neu yn denantiaid preifat i atgyweirio, addasu a chynnal a chadw eu cartrefi er mwyn sicrhau bod eu cartref yn le saff, diogel a chlyd i fyw ynddo.<br />Byddwn yn ymweld...

Darparwyd gan Côrnarfon Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon
Theatr Seilo, , Caernarfon,
malsmith@hotmail.co.uk

Mae Côrnarfon yn gôr merched yng Nghaernarfon, Gwynedd. Ein nod yw rhoi cyfle i ferched yn yr ardal ddod at ei gilydd i ganu a chymdeithasu.

Darparwyd gan Gwasanaeth Tai a gwasanaeth cymorth fel y bo'r angen Nacro Gwasanaeth ar gael yn Bangor
64 High Street, , , Bangor, LL57 1NR
07483030196 eirwen.khan@nacro.org.uk Nacro.org.uk

Mae'r Gwasanaeth Tai a Chymorth, Gwasanaeth Doorstop, a Gwasanaeth Cymorth ar gael fel bo'r angen yng Ngwynedd ac yn cael ei ariannu drwy Raglen Cefnogi Pobol Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn cynnig cartref a chymorth dros...

Darparwyd gan Y Dref Werdd Gwasanaeth ar gael yn Blaenau Ffestiniog
5 Stryd Fawr, , Blaenau Ffestiniog,
01766 830082 ymholiadau@drefwerdd.cymru www.drefwerdd.cymru

Mae'r Dref Werdd yn brosiect cymunedol amgylcheddol gyda ffocws pendant ar ddefnyddio a gwarchod yr amgylchedd leol i wella iechyd a lles.<br />Rydym yn cynnig gwasanaeth cyngor cyffredinol, cymorth gyda biliau a dyledion ynn...