infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 3 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil
Ty Penderyn, 26 High Street, Merthyr Tydfil, cf478dp

While the main focus of our work is with people who have a dual sensory loss – a loss of sight and hearing at a level where people are experiencing difficulties with mobility, accessing information...

Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, Merthyr Tydfil, CF48 1UZ
0300 7900 126 ciw@gov.wales http://www.careinspectorate.wales/

We are the regulator for social care and social services in Wales, from child minders and nurseries to homes for older people.
We aim to:
Provide independent assurance about the quality and availability of social...

Merthyr Tydfil
3Gs Development Trust, 15 Chestnut Way, Merthyr Tydfil, CF47 9SB
01685 727460 Linda.Jones@barnardos.org.uk www.barnardos.org.uk

Gofalwr Ifanc yw rhywun dan 18 oed sy'n cymryd cyfrifoldeb dros rywun sy'n wael, yn anabl, yn profi trallod meddyliol neu wedi'u heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau. Mae gofalwyr ifanc yn darparu cymorth ymarferol neu gymorth...