infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 19 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Powys yn y Edgbaston

Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Age Cymru Powys yw eich elusen leol sydd yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau i bobl hŷn ym Mhowys.

Pob blwyddyn rydym yn cyrraedd dros 2,000 o bobl hŷn sydd yn byw ym Mhowys. Gall un ohonynt fod yn chi, yn ffrind neu bert...

Ladywell House, , Newtown, SY16 1QS
http://www.powyscitizensadvice.org.uk

Our advice is free, confidential, independent & impartial. Advice and help given by trained advisers, telephone or face-to-face in locations throughout Powys.

Hilfa Unit, Bronllys Hospital, Bronllys, LD3 0LU
powys.geninfo@wales.nhs.uk

Fel bwrdd iechyd gwledig, rydym yn darparu cymaint o wasanaethau ag y bo modd yn lleol, trwy Feddygon Teulu a gwasanaethau gofal sylfaenol eraill, ysbytai cymunedol a gwasanaethau cymunedol. Gyda 133,000 o bobl yn byw dros ch...

Forest Cottage, Kerry, Newtown, sy16 4dw
01686621821 paul@accessiblebreakswales.co.uk http://www.accessiblebreakswales.co.uk

tba

Newtown Cymuned
Royal Welsh Warehouse, Pryce Jones Building, 17 Old Kerry Road, Newtown, SY161BP
01686 806349 NewtownHub@focusenterprisehubs.wales http://www.focusenterprisehubs.wales

Mae Hwb Menter Ffocws Y Drenewydd yn safle cymunedol gyda rhaglen sydd â’r nod o annog entrepreneuriaid datblygol i gychwyn eu busnes eu hunain ac i gefnogi busnesau sy’n bodoli eisoes i dyfu.

Presteigne
Presteigne Primary School, Slough Lane, Presteigne, LD8 2NH
01544 262130 info@presteigneplaygroup.co.uk www.presteigneplaygroup.co.uk

Nod y cylchoedd Rhieni a Phlant Bach yw cynnig darpariaeth i rieni / gofalwyr gyfarfod â rhieni / gofalwyr eraill i helpu a chynorthwyo'i gilydd. Fel arfer bydd y plant dan 5 oed a bydd y cylchoedd yn cyfarfod unwaith yr wyth...

Mid Powys Mind Rhestriad newydd!

Llandrindod Wells
Crescent Chambers, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597824411 admin@midpowysmind.org.uk https://midpowysmind.org.uk

We are a mental health charity that aims to improve the mental wellbeing of those in Mid Powys. We run a variety of courses and groups, as well as offer peer support, 1:1 support, counselling, volunteering opportunities and m...

Darparwyd gan Age Cymru Powys Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Pobl hŷn Cyngor ac eiriolaeth Cyngor ar fudddaliadau
Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Age Cymru Powys yw eich elusen leol sydd yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau i bobl hŷn ym Mhowys.

Pob blwyddyn rydym yn cyrraedd dros 2,000 o bobl hŷn sydd yn byw ym Mhowys. Gall un ohonynt fod yn chi, yn ffrind neu bert...

Darparwyd gan Age Cymru Powys Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Iechyd a gofal cymdeithasol Pobl hŷn Cymuned
Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Try our 'Simply Nails' footcare service to help you to stay comfortable on your feet.

Keeping mobile is really important and cutting your toenails can be hard to manage. Simply Nails is a toenail cutting service for people...

Darparwyd gan Age Cymru Powys Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Cymuned Pobl hŷn
Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Older people should have a strong voice and should be heard.

We provide opportunities for you to engage with and influence those who provide services in our area.

Whatever your experience in life, your contribution will...