infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 141 gwasanaethau o fewn Powys yn y Llanwrtyd

Darparwyd gan Powys RAYNET Gwasanaeth ar gael yn LLANYMYNECH Cymuned Addysg a hyfforddiant Gwirfoddoli
12 Bryn Teg, Arddleen, LLANYMYNECH, SY22 6PZ

RAYNET in mid Wales is provided jointly by North Dyfed RAYNET and Powys RAYNET, and together they provide communications at many events in across the centre of Wales, supporting between 20 and 30 organisations each year.
RAY...

Severn House, Severn Square, Newtown, SY16 2AG
01686601422 james.varty@kaleidoscopeproject.org.uk http://www.kaleidoscopeproject.org.uk/our-services/kaleidoscope-powys/

Provides drug and alcohol services to Children, Young People and Adults.
Kaleidoscope's vision is to provide life enhancing services to people in their communities. In particular we provide support to people with drug and a...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Iechyd Meddwl Iechyd a gofal cymdeithasol Cyfryngwyr
P A V O, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
01686 628300 / 01597 822191 mentalhealth@pavo.org.uk http://www.powysmentalhealth.org.uk/

Mae’r Tîm yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sy’n gweithio neu’n byw ym Mhowys.

Mae’r tîm yn darparu gwasanaeth gwybodaeth ym maes iechyd meddwl sydd ar gael 5 diwrnod yr wythnos rhwng 9am - 4.30pm. Mae aelodau...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Cyngor ac eiriolaeth Cymuned Gwirfoddoli
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, , Llandrindod Wells, LD1 6DF
0845 009 3288 info@pavo.org.uk

Mae PAVO yn cynnig cymorth cynhwysfawr i grwpiau sy’n chwilio am gyllid. Mae’r cymorth yn amrywio o daflenni gwybodaeth (sy’n delio gyda sut i wneud cais i gyllidwyr, cymynroddion, rhoddion a chwilio am nawdd), gwirio ceisiad...

Darparwyd gan CAIS Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells
Unit 4, Old Town Hall Workshops, Temple Street, Llandrindod Wells, LD1 5DL
0845 87 37 660 or 01597 258497 robert.lynch@cais.org.uk

We are a registered charity offering substance misuse education and information and support for young people aged 11 to 18.

We also offer an education programme to schools, youth clubs and other young peoples organisation...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Newtown Cyngor ac eiriolaeth Cymuned Gwirfoddoli
Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
0845 009 3288 info@pavo.org.uk

Mae Swyddogion Datblygu PAVO yn gweithio’n uniongyrchol gydag ymddiriedolwyr a staff grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol unigol i roi cymorth i’w helpu cyflawni eu nodau. Gall y gefnogaeth amrywio o gymorth ac arweiniad w...

Darparwyd gan Mid and North Powys Mind Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Iechyd Meddwl
Crescent Chambers, South Cres, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 824411 admin@midpowysmind.org.uk http://www.mnpsmind.org.uk/

We are a Mental Health Charity that aims to improve the mental wellbeing for people in Mid Powys.

Enabling
We provide support and learning that enables and empowers people

Inclusive
No-one will be turned away and we w...

Darparwyd gan Mid Wales Dance Academy Gwasanaeth ar gael yn Brecon
74 Beacons Park, Beacons Park, Brecon, LD39BQ
01874623219 lesley@ribbons.org.uk

Classes in ballet, tap, modern, street, zumba for ages 2 years to adult

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Gwirfoddoli
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, , Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 822191 michiel.blees@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/volunteering/about-this-section.html

Mae Canolfan Gwirfoddoli Powys yn gweithio gyda’r Canolfannau Gwirfoddoli lleol i helpu a chefnogi unrhyw agwedd ar wirfoddoli ledled Powys.
Gallwn ddarparu amrediad eang o daflenni gwybodaeth ar bynciau sy’n gysylltiedig â...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Cyngor ac eiriolaeth Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
0845 009 3288 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk

Gwybodaeth - Cychwyn menter gymdeithasol (manylion strwythurau), Cymorth i grwpiau sy’n ystyried cychwyn menter gymdeithasol - a yw’n addas i chi? Mentora a chymorth - sefydlu strwythur sy’n diwallu anghenion y grŵp. Arweinia...