infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 72 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Powys yn y Caersws

Ponthafren Association, Longbridge Street, Newtown, SY162DY
01686 621586 admin@ponthafren.org.uk http://www.ponthafren.org.uk

Mae Cymdeithas Ponthafren yn elusen iechyd meddwl sydd wedi'i anelu at bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl, y rheini sydd wedi'u heithrio'n gymdeithasol neu eu heithrio'n gymdeithasol, neu'r rheiny a all fod eisiau cyfeillion...

Youth ' Community Centre, , Llanfyllin, SY225DR

Arts Connection – Cyswllt Celf is a community arts charity working in North Powys, Wrexham and the borders. We are revenue funded by the Arts Council of Wales and have provided high quality participatory arts...

Mid Powys Mind, Crescent Chambers, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 824411 info@midpowysmind.org.uk http://www.midpowysmind.org.uk

Mid Powys Mind provides information, support, activities and training to anyone in Radnorshire and North Brecknock with an interest in mental health and well being.
Office Enquiries
9.30 a.m.- 4.00 p.m.
Mon to Thurs
Tel:...

Neuadd Brycheiniog, Cambrian Way, Brecon, LD37HR
01874 614030 adoption@powys.gov.uk http://www.powys.gov.uk

Gwasanaeth Mabwysiadu rhanbarthol a fydd yn gweithio yn Sir Gâr, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys.

Ty Canol, Ffordd Croesawdy, Newtown, SY16 1AL
01686 620760 enquiries@crpowys.co.uk http://www.crpowys.org.uk

It is a housing advice agency which will advise and support older or disabled people who need repairs, improvements or adaptations carried out to their homes.

Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk http://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Age Cymru Powys yw eich elusen leol sydd yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau i bobl hŷn ym Mhowys.

Pob blwyddyn rydym yn cyrraedd dros 6,500 o bobl hŷn sydd yn byw ym Mhowys. Gall un...

The Gwalia, Ithon Road, Llandrindod Wells, LD16AA
01597 827102 http://www.powys.gov.uk/index.php?id=276&L=0

If you have a sight loss that affects your day to day life, there is help available. We help children and adults who have a visual impairment with information & support to help you manage...

Fronheulog House Offices, Ithon Road, Llandrindod Wells, LD1 6AS
01874 610900 crossroads@hafal.org http://www.hafal.org/crossroads

Carers Respite, Carers Support, Carers Information, Carers Advice, Carers Short Breaks, Emergency Response, Residential Care, Dementia Care, Mental Health

Llandrindod Wells Plant a Theuluoedd
The Play Hub, , Temple Street,, Llandrindod Wells, LD1 5HW
01597 825236 https://www.dpfutures.org.uk/

Dyfodol Powys Futures works together with our children, young people and their families in Powys to make a real, positive difference in their lives.

As a small flexible organisation, we aim to be innovative and...

Unit 30, Ddole Road Industrial Estate, Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 822191 ruth.middleton@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk

PAVO yw un o’r 19 o Gynghorau Sirol Gwirfoddol ledled Cymru. Mae aelodaeth ar agor i unrhyw fudiad gwirfoddol a grŵp cymunedol ym Mhowys.