infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1886 sefydliadau a gwasanaethau o fewn North Yorkshire

PO Box 1, 10 Toft Green, York, YO1 7NJ
0800 9177 650 help@alcoholics-anonymous.org.uk http://www.alcoholics-anonymous.org.uk/

AA is concerned solely with the personal recovery and continued sobriety of individual alcoholics who turn to the Fellowship for help. Alcoholics Anonymous does not engage in the fields of alcoholism research, medical or psychiatric...

Concept House, , Sheffield, S1 4LA
https://tutora.co.uk/search/tutors-in/cymru

Tutora allows students and tutors to connect with ease. With thousands of tutors available for both face-to-face and online lessons, find an expert, private tutor today!

, , ,
02920 302101 livingroom-cardiff@cais.org.uk http://www.livingroom-cardiff.com

Cymuned adfer ydym ar gyfer unrhyw un sydd ein hangen ac sydd am gael amgylchedd cefnogol i gymryd y cam cyntaf i ddelio â’u dibyniaethau neu wrth geisio datblygu a chynnal adferiad. Hefyd, rydym yn...

, , ,
0300 777 2258 powysyp@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/powys-young-persons-substance/

Diben Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau i Bobl Ifanc Powys ydy lleihau’r niwed i unigolion a chymunedau wedi eu heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau. Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfannol, lle mae’r bobl yn ganolog, sy’n gyfle i bobl...

, , ,
01492 542212 northwales@nwcrossroads.org.uk www.nwcrossroads.org.uk

Mae BIPBC a Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu seibiant byrdymor ar gyfer gofalwyr sydd ag angen iechyd byrdymor neu i'w galluogi i fynd i apwyntiadau clinigol, fel byddant yn gallu...

, , ,
02920 302101 livingroom-cardiff@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/beat-the-odds/

Mae GURO'R BWCI am sefydlu gwasanaeth effeithlon i bobl â phroblemau gamblo a'u teuluoedd. Yn y pen draw, ein nod yw cyflenwi’r gwasanaeth ar draws Cymru.<br /><br />Gan fod problemau gydag alcohol a gamblo weithiau’n...

, , ,
0345 06 121 12 caroline.jones@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/the-day-programme/

Conwy a Sir Ddinbych strwythur rhaglen diwrnod yn rhaglen dreigl 12 wythnos y gallwch ymuno â ar unrhyw adeg.<br />Ei nod yw eich helpu i fyw bywyd annibynnol, yn weithredol yn economaidd heb ddefnyddio sylweddau....

, , ,
01492 542212 northwales@nwcrossroads.org.uk www.nwcrossroads.org.uk

Grwp cymunedol i ofalwyr a'r rheiny y gofalant amdanynt:<br /><br />Gael paned mewn awyrgylch groesawgar a di-straen<br />Ddysgu mwy am wasanaethau i bobl sydd a phroblemau cofio ac ymhle y gallwch gael cymorth<br />Gwrdd a...

, , ,
01492 534091 volunteering@cvsc.org.uk www.volunteering-wales.net www.cvsc.org.uk

Rydym yn recriwtio, yn cyfeirio ac yn gosod gwirfoddolwyr gyda llu o grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Rydym yn mynychu arddangosfeydd i hyrwyddo manteision gwirfoddoli.<br />Rydym hefyd yn cynghori efo sefydliadau cymorth gyda'u polisïau a gweithdrefnau...

, , ,
01492 523825 eileen.fletcher@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/just-the-business/

Mae CAIS yn gweithio mewn partneriaeth â Conwy Cymunedau yn gyntaf i gyflwyno gweithdai busnes am ddim ar gyfer pobl sy'n ystyried dod yn hunan-gyflogedig, neu sydd yn ddiweddar wedi dechrau eu busnes eu hunain....