infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1122 sefydliadau a gwasanaethau o fewn North Yorkshire

PO Box 1, 10 Toft Green, York, YO1 7NJ
0800 9177 650 help@alcoholics-anonymous.org.uk http://www.alcoholics-anonymous.org.uk/

AA is concerned solely with the personal recovery and continued sobriety of individual alcoholics who turn to the Fellowship for help. Alcoholics Anonymous does not engage in the fields of alcoholism research, medical or psychiatric...

Concept House, , Sheffield, S1 4LA
https://tutora.co.uk/search/tutors-in/cymru

Tutora allows students and tutors to connect with ease. With thousands of tutors available for both face-to-face and online lessons, find an expert, private tutor today!

, , ,
01492 523825 communities.first@conwy.gov.uk http://www.cais.co.uk/services/just-the-business/

Mae CAIS yn gweithio mewn partneriaeth â Conwy Cymunedau yn gyntaf i gyflwyno gweithdai busnes am ddim ar gyfer pobl sy'n ystyried dod yn hunan-gyflogedig, neu sydd yn ddiweddar wedi dechrau eu busnes eu hunain....

, , ,
01492 523 042 jigsaw@cais.org.uk www.thejigsawgroup.org.uk/

Rydym ni’n credu bod pawb yn haeddu cyfle arall. Ond rydym ni i gyd yn gwybod fod cael gwared ar staen camddefnyddio sylweddau, trafferthion iechyd meddwl neu gofnod trosedd yn anodd.<br /><br />Dydyn ni ddim...

, , ,
0345 06 121 12 daphne.deen@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/supporting-people-services/

Mae ein prosiect Cefnogi Pobl yn galluogi pobl i fyw yn annibynnol yn y gymuned trwy roi llety iddyn nhw yn ogystal â’u cefnogi i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen er mwyn cadw tenantiaeth. <br...

, , ,
01248 370 762 tynrodyn@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/rehab/

Mae Ty’n Rodyn yn uned adsefydlu camddefnyddio sylweddau sydd â saith gwely. Lleolir yr uned mewn plasty trefol saith ystafell wely ger canol dinas Bangor, Gogledd Cymru.<br /><br />Mae’n darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i...

, , ,
03444772020 ynysmoncab.org.uk

Offers free, confidential & Impartial Advice

, , ,
03444772020 www.ynysmoncab.org.uk

Offers Free, Confidential & Impartial Advice

, , ,
01745 591958 buddug.evans@hafal.org www.hafal.org

Mae prosiect ACTS yn brosiect cymorth pan fo angen sydd yn ymwneud a thai ac mae ar gyfer pobl sydd ag anghenion iechyd meddwl eilaidd. Mae modd darparu cymorth am gyfnod o hyd at 12...

, , ,
01745 591958 buddug.evans@hafal.org www.hafal.org

Mae'r prosiect Four Walls yn brosiect cymorth fel y bo'r angen I bobl ag anghenion iechyd meddwl cynradd. Mae modd darparu cymorth am gyfnod o hyd at 6 mis. Rydym yn medru eich cefnogi mewn...