infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 8 sefydliadau a gwasanaethau o fewn North Yorkshire yn y London

London
32-36 Loman Street, , London, SE1 0EH
029 2019 7672 ellie.russell@tuberous-sclerosis.org www.tuberous-sclerosis.org

Mae Ymgynghorydd y Gymdeithas Sglerosis Twberus yng Nghymru yn darparu gwybodaeth a chymorth i deuluoedd ac unigolion sydd yn cael eu heffeithio gan sglerosis twberus (TSC).

London
137-149 Goswell Road, , London, EC1V 7ET
020 3239 1600 info@hoardinguk.org https://hoardinguk.org/

HoardingUK is the only UK-wide charity solely dedicated to supporting people affected by hoarding behaviours. Our aim is to empower individuals experiencing hoarding behaviours to achieve spatial and personal change to reduce...

London
43-44 Crutched Friars, , London, EC3N 2AE
03300 947 400 enquiries@alzheimers.org.uk https://www.alzheimers.org.uk/cymorthdementia

Cymdeithas Alzheimer's yw prif elusen cymorth ac ymchwil y Deyrnas Unedig i bobl â dementia, eu teuluoedd a'u gofalwyr. <br /><br />Dementia Connect yw cyfeiriadur newydd a gwell Cymdeithas Alzheimer's ar gyfer gwasanaethau...

LONDON
1st Floor, CAN Mezzanine Old Street, 49-51 East Road, LONDON, N1 6AH
0808 8020 133 info@gamcare.org.uk CAN Mezzanine Old Street, 49-51 East Road

Mae GamCare yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol am ddim i unrhyw un sy'n cael ei heffeithio gan hapchwarae problem. Rydym yn gweithredu'r Llinell Gymorth Gamblo Genedlaethol, Fforwm GamCare a Chatrooms (tr...

32-36 Loman Street, , London, SE1 0EH
029 2019 7672 ellie.russell@tuberous-sclerosis.org www.tuberous-sclerosis.org

Mae Ymgynghorydd y Gymdeithas Sglerosis Twberus yng Nghymru yn darparu gwybodaeth a chymorth i deuluoedd ac unigolion sydd yn cael eu heffeithio gan sglerosis twberus (TSC).

Darparwyd gan Hoarding UK Gwasanaeth ar gael yn London
137-149 Goswell Road, , London, EC1V 7ET
020 3239 1600 info@hoardinguk.org https://hoardinguk.org/

HoardingUK is the only UK-wide charity solely dedicated to supporting people affected by hoarding behaviours. Our aim is to empower individuals experiencing hoarding behaviours to achieve spatial and personal change to reduce...

Darparwyd gan Dementia Connect Gwasanaeth ar gael yn London
43-44 Crutched Friars, , London, EC3N 2HH
03300 947 400 enquiries@alzheimers.org.uk https://www.alzheimers.org.uk/cymorthdementia

Cymdeithas Alzheimer's yw prif elusen cymorth ac ymchwil y Deyrnas Unedig i bobl â dementia, eu teuluoedd a'u gofalwyr. <br /><br />Dementia Connect yw cyfeiriadur newydd a gwell Cymdeithas Alzheimer's ar gyfer gwasanaethau...

Darparwyd gan GamCare Gwasanaeth ar gael yn LONDON
1st Floor, CAN Mezzanine Old Street, 49-51 East Road, LONDON, N1 6AH
0808 8020 133 info@gamcare.org.uk CAN Mezzanine Old Street, 49-51 East Road

Mae GamCare yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol am ddim i unrhyw un sy'n cael ei heffeithio gan hapchwarae problem. Rydym yn gweithredu'r Llinell Gymorth Gamblo Genedlaethol, Fforwm GamCare a Chatrooms (tr...