infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 7 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Pen-y-bont ar Ogwr yn y North Cornelly

Porthcawl
Trinity Church, John Street, Porthcawl, CF36 3DT
01656782104 info@trinitycareandsupport.org.uk http://www.trinitycareandsupport.org.uk/

Egwyl / seibiant byr. Ar Restr Darparwyr Cymeradwy’r Cyngor.

Bridgend Cymuned
Rear of 5/6 Bethania Row, Ogmore Vale, Bridgend, CF32 7AB
07743008084 menshedogmore@gmail.com http://www.cwmogwrmensshed.co.uk

Cwm Ogwr Men’s Shed is similar to garden sheds – a place to pursue practical interests at leisure, to practice skills and enjoy making and mending.

Bridgend
Marshfield Avenue, Pyle, Bridgend, CF33 6RP
01656 678884 info@haloleisure.org.uk http://www.haloleisure.org.uk/en/centres/bridgend/pyle-swimming-pool

Mae Pwll Nofio a Chanolfan Ffitrwydd y Pîl yn cynnig pwll 25m, campfa amlbwrpas, sba a chyfleusterau i'w llogi gan gynnwys cae pob tywydd awyr agored 3G. Mae'r Pîl hefyd yn cynnig dosbarthiadau ymarfer corff arbenigol drwy ei...

Darparwyd gan Cylch Meithrin Pencoed Gwasanaeth ar gael yn Pencoed
The Old Clinic, Penprysg Road, Pencoed,
01656 857434 pencoedmeithrin@yahoo.com

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf. Grwpiau chwarae Cymraeg yw Cylchoedd Meithrin sy’n rhoi’r cyfle i blant ddod yn ddwyieitho...

Darparwyd gan Trinity Care and Support Gwasanaeth ar gael yn Porthcawl
Trinity Church, John Street, Porthcawl, CF36 3DT
01656782104 info@trinitycareandsupport.org.uk http://www.trinitycareandsupport.org.uk/

Egwyl / seibiant byr. Ar Restr Darparwyr Cymeradwy’r Cyngor.

Darparwyd gan Clwb Allysgol Corneli Sger Out Of School Club Gwasanaeth ar gael yn North Cornelly
Corneli Children's Centre, Greenfield Terrace, North Cornelly,
cacornelisgerosc@aol.com

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant.

Darparwyd gan Pwll Nofio a Chanolfan Ffitrwydd y Pîl - Hamdden Halo Gwasanaeth ar gael yn Bridgend
Marshfield Avenue, Pyle, Bridgend, CF33
01656 678884 info@haloleisure.org.uk http://www.haloleisure.org.uk/en/centres/bridgend/pyle-swimming-pool

Mae Pwll Nofio a Chanolfan Ffitrwydd y Pîl yn cynnig pwll 25m, campfa amlbwrpas, sba a chyfleusterau i'w llogi gan gynnwys cae pob tywydd awyr agored 3G. Mae'r Pîl hefyd yn cynnig dosbarthiadau ymarfer corff arbenigol drwy ei...