infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 5 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Pen-y-bont ar Ogwr yn y North Cornelly

Porthcawl
Trinity Church, John Street, Porthcawl, CF36 3DT
01656782104 info@trinitycareandsupport.org.uk http://www.trinitycareandsupport.org.uk/

Egwyl / seibiant byr. Ar Restr Darparwyr Cymeradwy’r Cyngor.

Bridgend Cymuned
Rear of 5/6 Bethania Row, Ogmore Vale, Bridgend, CF32 7AB
07743008084 menshedogmore@gmail.com http://www.cwmogwrmensshed.co.uk

Cwm Ogwr Men’s Shed is similar to garden sheds – a place to pursue practical interests at leisure, to practice skills and enjoy making and mending.

Darparwyd gan Trinity Care and Support Porthcawl
Trinity Church, John Street, Porthcawl, CF36 3DT
01656782104 info@trinitycareandsupport.org.uk http://www.trinitycareandsupport.org.uk/

Egwyl / seibiant byr. Ar Restr Darparwyr Cymeradwy’r Cyngor.

Darparwyd gan Cylch Meithrin Pencoed Pencoed
The Old Clinic, Penprysg Road, Pencoed,
01656 857434 pencoedmeithrin@yahoo.com

Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf. Grwpiau chwarae Cymraeg yw Cylchoedd Meithrin...

Corneli Children's Centre, Greenfield Terrace, North Cornelly,
cacornelisgerosc@aol.com

Mae clybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol yn helpu rhieni sy’n gweithio neu sy’n derbyn hyfforddiant.