infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 43 gwasanaethau o fewn Conwy

Darparwyd gan Golygfa Gwydyr, Gwasanaeth ar gael yn LLANRWST Iechyd Meddwl Gwirfoddoli Cymuned
Golygfa Gwydyr,, Plough Street, LLANRWST, LL26 0AG

Sefydlwyd Golygfa Gwydyr yn 2004 ac mae'n fenter gymdeithasol sydd ar waith yn Llanrwst. Rydym yn fudiad nid er elw sydd o dan arweiniad y gymuned. Ymysg ein gwerthoedd y mae cydweithio gyda'r gymuned, gofalu nad ydym yn gwah...

Darparwyd gan Veterans Men's Shed Wales (Conwy) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
Douglas Road, , Colwyn Bay,
07872 382136 mmmartom@hotmail.com

Undertake some activity in the company of others, participate in some joint endeavour, find friendship and companionship, provide help and support to themselves and others, make use of the workshop or other facilities, learn...

Darparwyd gan Saturplay Gwasanaeth ar gael yn LLANFAIRFECHAN
Llanfairfechan Town Hall, Village Road, LLANFAIRFECHAN,
01248 680862 catherineshipp@hotmail.co.uk

Ar gau oherwydd Covid-19 nes rhoddir gwybod yn wahanol<br /><br />Darparu teganau, crefft a lle braf a chwarae. Lle i rieni a gofalwyr gyfarfod tra mae'r plant yn chwarae. Lluniaeth ysgafn.<br />Croeso cynnes i deuluoedd n...

Darparwyd gan Gofal mewn Galar Cruse Ardal Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
27 Princes Drive, , Colwyn Bay, LL29
01492 536577 northwales@cruse.org.uk cruse.org.uk/north-wales

GALLWCH GYSYLLTU A'R GWSANAETH GYDA'R FFON TRWY GYFNOD COVID19.<br />Gweledigaeth Gofal mewn Galar Cruse Gogledd Cymru yw fod gan bob unigolyn mewn galar rywle i droi pan fo rhywun yn marw: Rydym yn cynnig gwasanaethau cyfri...

Darparwyd gan Domestic Abuse Safety Unit (DASU) Colwyn Bay Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
Metropole Basement Offices, Penrhyn Road, Colwyn Bay, LL29 8LG
01492 534705 www.dasunorthwales.co.uk

Welsh Women's Aid Colwyn Bay supports women and children experiencing Domestic Abuse. We are a free, non-judgemental and confidential service providing information, emotional and practical support to women and their children...

Darparwyd gan TGP Cymru Tîm o Amgylch y Denantiaeth (Covid-19) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
Penrhos Manor, Oak Drive, Colwyn Bay, LL29 7YW
01492 550170 tatt@tgpcymru.org.uk https://www.tgpcymru.org.uk/what-we-do/team-around-the-tenancy/

Mae TAtT yn wasanaeth arloesol sydd yn bwriadau gwneud digartrefedd i bobl ifanc 'yn brin, yn fyr ac yn anghylchol' ac atal unigrwydd.<br /><br />Mae'r gwasanaeth yn helpu pobl ifanc i gynyddu'r sgiliau, yr wybodaeth a'r rhwy...

Darparwyd gan BulliesOut Gwasanaeth ar gael yn Cardiff Cyngor ac eiriolaeth
T109 Titan House, Cardiff Bay Business Centre, Lewis Road, Cardiff, CF24 5BS
https://www.bulliesout.com

If you are being bullied or are concerned about someone who is, you can receive help and support from one of our trained Mentors through our e-mentoring service.

Hesketh House, Bridge Street, Abergele, LL22 7HA
01492534091 annwestmoreland@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/news/art-therapy-workshops-for-carers-of-people-living-with-dementia-2

A wnewch chi rannu hyn ag unrhyw gyswllt a allai fod gennych a fyddai â diddordeb mewn mynychu'r Gweithdai Therapi Celf hyn ar gyfer gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia?

Mae lleoedd wedi'u cyfyngu i 10 y sesiwn dros y cyf...

Darparwyd gan Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TF
01492 534091 mail@cvsc.org.uk www.cvsc.org.uk

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy.

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Gwynedd a Môn Gwasanaeth ar gael yn Abergele
Red Cross House, North Wales Business Park, Abergele, LL22 8LJ
01745828330 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .