infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 20 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Conwy yn y LL30 2TQ

COLWYN BAY
Colwyn Bay Cricket Club, 77, Penrhyn Avenue, COLWYN BAY, LL28 4LR
gnroberts35@gmail.com colwynbaycricketclub. co.uk

Clwb Criced Bae Colwyn ar y cyd â Criced Cymru a Chyngor Sir Conwy yn cynnig sesiynau hyffordd criced ar gyfer dynion a merched anabl dros 10 oed sydd â diddordeb mewn chwarae'r gêm. Drwy'r elusen Cricket Federation for Peop...

Colwyn Bay
Metropole Basement Offices, Penrhyn Road, Colwyn Bay, LL29 8LG
01492 534705 www.dasunorthwales.co.uk

Welsh Women's Aid Colwyn Bay supports women and children experiencing Domestic Abuse. We are a free, non-judgemental and confidential service providing information, emotional and practical support to women and their children...

Llandudno
Citizens Advice Conwy, Eryl Wen, Llandudno, LL30 2TX
http://cabconwy.webs.com/

Nod Cyngor ar Bopeth Conwy yw rhoi'r cyngor y mae pobl ei angen ar gyfer y problemau y maent yn eu wynebu ac, i'r un graddau, wella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl. Dyma ein egwyddorion: rydym yn rhoi c...

Llandudno
Citizens Advice Conwy, Eryl Wen, Llandudno, LL30 2TX
http://cabconwy.webs.com/

<br />Nod Cyngor ar Bopeth Conwy yw rhoi'r cyngor y mae pobl ei angen ar gyfer y problemau y maent yn eu wynebu ac, i'r un graddau, wella'r polisïau a'r arferion sy'n effeithio ar fywydau pobl. Dyma ein egwyddorion: rydym yn...

Abergele
South Parade, Pensarn, Abergele, LL22 7RG
07975 543020 dewisant@btconnect.com www.dewisantcentre.com

Canolfan Dewi Sant Centre is an innovative multi purpose community venue in Pensarn, Abergele, in the county of Conwy. It comprises of a main function hall, committee room, bistro cafe room and kitchen. <br /><br />St. David...

Colwyn Bay
7 Rhiw Road, , Colwyn Bay, LL29 7TG
01492 534091 mail@cvsc.org.uk www.cvsc.org.uk

Hyrwyddo a chefnogi gweithredu gwirfoddol yn sir Conwy.

Darparwyd gan Clwb Croce Llanfairfechan a Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn LLANFAIRFECHAN
The Croquet Lawns, Shore Road West, LLANFAIRFECHAN,
01248 680738 gmllewellyn@gmail.com https://www.facebook.com/CroquetinLlanfairfechanNorthWales/?hc_ref=SEARCH

Mae'n darparu cyfleuster i chwarae'r gêm o groce. Mae’n cael chwaraewyr allan yn yr awyr iach a chyfarfod â ffrindiau newydd. Yn darparu cyfle ar gyfer chwarae cystadleuol neu croce gardd hamddenol . Mae’n gêm lle gall dyn...

Darparwyd gan Saturplay Gwasanaeth ar gael yn LLANFAIRFECHAN
Llanfairfechan Town Hall, Village Road, LLANFAIRFECHAN,
01248 680862 catherineshipp@hotmail.co.uk

Darparu teganau, crefft a lle braf a chwarae. Lle i rieni a gofalwyr gyfarfod tra mae'r plant yn chwarae. Lluniaeth ysgafn.

Darparwyd gan Noah's Ark baby and toddler group Gwasanaeth ar gael yn Conwy
St Mary's Hall, , Conwy,
07767 136113 caruconwy.com www.caruconwy.com

Cyfle chwarae i fabis a plant bach. Mae'r neuadd gyferbyn a maes parcio'r castell.

Darparwyd gan Clubbercise - North Wales Gwasanaeth ar gael yn Colwyn Bay
Unit 4, Rhos Industrial Park, Church Road, Colwyn Bay,
www.AspireFitnessStudio.co.uk

Easy-to-follow dance routine to club anthems from the 90's to today with glow sticks and disco lights! Get fit and have fun! A dance fitness class with easy-to-follow routines using glow sticks to club classics from the 90's...