infoengine

Chwilio am wasanaethau yn eich cymuned.

Cofrestrwch eich gwasanaeth

Ymunwch â phrif cyfeirlyfr gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru:

  • Rhestrwch AM DDIM yn ein cyfeiriadur cynhwysfawr
  • Hyrwyddo eich gwasanaethau i gynulleidfa eang
  • Denu pobl yn eich cymuned a thu hwnt
Cofrestrwch

Cefndir infoengine

Infoengine yw'r cyfeirlyfr ar gyfer gwasanaethau trydydd sector yng Nghymru. Mae Infoengine wedi ei ddatblygu o dan arweiniad y trydydd sector, ac yn bennaf yn cynnwys Siroedd a Bwrdeistrefi Sirol Powys, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Penybont ar Ogwr a Wrecsam. Mae InfoEngine yn tynnu sylw at amrywiaeth eang o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol ardderchog sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth fel y gallwch wneud dewis gwybodus.