infoengine

Cwnsela Cyffuriau ac Alcohol CAIS

Lleoliad

Mae Gwasanaeth Cwnsela CAIS ar gyfer pobl sy’n poeni am eu defnydd personol o alcohol neu gyffuriau neu am ddefnydd rhywun arall ohonyn nhw, er enghraifft, ffrind, partner neu berthynas agos. Bwriad Cwnsela CAIS yw eich helpu, gyda chefnogaeth eich Cwnselydd, i ystyried y problemau er mwyn dod i’w deall nhw, a chi’ch hun, yn well. Byddwch chi wedyn yn edrych ar y pethau yr hoffech chi eu newid, ac yn meddwl sut i gyflawni hynny.

, , ,
0345 06 121 12 enquiries@cais.org.uk http://www.cais.co.uk/services/drug-and-alcohol-counselling/

Mae Gwasanaeth Cwnsela CAIS ar gyfer pobl sy’n poeni am eu defnydd personol o alcohol neu gyffuriau neu am ddefnydd rhywun arall ohonyn nhw, er enghraifft, ffrind, partner neu berthynas agos. Bwriad Cwnsela CAIS yw eich hel...