infoengine

Morlan

Lleoliad

Sefydlwyd Canolfan Morlan gan Gapel y Morfa, yr eglwys Bresbyteraidd leol, yn 2005 gyda’r bwriad o hybu bywyd cymunedol – yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol, yn lleol a thu hwnt. Y mae’n anelu at fod yn bont rhwng yr eglwys a’r gymdeithas o’i chwmpas ac mae wedi datblygu’n adnodd pwysig yn yr ardal.

Ond mae Morlan yn llawer mwy nag adeilad …

… mae’n fan cyfarfod – i greu a thrafod, i wrando a dysgu, i ysgogi a chalonogi, i gyd-ddeall a chlosio, i rannu a chyfrannu … tir canol rhwng yr eglwys a phawb sy’n byw yn ein cymdeithas amlddiwylliannol.

Gellir llogi ystafelloedd Morlan – neuadd fawr, dwy ystafell bwyllgor a bar coffi – ar gyfer pob math o weithgareddau.

Mae Morlan ei hun hefyd yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn a dyma sy’n bennaf gyfrifol am gyflawni gweledigaeth y ganolfan.

O ran gweinyddiaeth ac ethos, canolfan Gymraeg ydyw ond mae’n gwasanaethu cymuned ddwyieithog; mae hefyd yn ganolfan Fasnach Deg ymroddedig.

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan neuadd fawr a dwy ystafell bwyllgor i'w llogi. Gellir llogi ystafell am gyn lleied ag awr neu am gyfnodau hirach - bore, prynhawn neu nos - ar delerau cystadleuol iawn, a cheir telerau...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Crefydd
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Canolfan yw Morlan sydd â'r nod o hybu bywyd cymunedol - yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol, yn lleol a thu hwnt. Fe'i sefydlwyd yn Ebrill 2005 i greu pont rhwng yr eglwys a'r gymdeithas o'i chwmpas ac m...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Crefydd
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae Morlan yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn - trafodaethau ac anerchiadau, dramau a chyflwyniadau, arddangosfeydd celf a mwy. Ceir manylion llawn ar ein gwefan ble gellir nodi eich...