infoengine

  • Category: Pobl hŷn (Clear)
  • County: Castell-nedd Port Talbot (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 9 gwasanaethau yng nghategori "Pobl hŷn" o fewn Castell-nedd Port Talbot

Darparwyd gan Neath Port Talbot Shopmobility Ltd Gwasanaeth ar gael yn Neath Pobl hŷn Anabledd
Ground Floor Shopping Unit, Multi-Storey Car Park, Prince of Wales Drive, Neath, SA11 3EW
01639 637372 neath.shopmo@tiscali.co.uk

Hire of scooters and wheelchairs in Neath town centre for shopping and weekly wheelchair hire

Ty Margaret Thorne , 17-19 Alfred Street, Neath, SA11 1EF
01639 631246 LizR@nptcvs.org.uk http://www.nptcvs.wales/

Community Companions are volunteers provided by NPTCVS and are here to offer friendship to anyone feeling lonely or isolated. The help they can provide is flexible and will depend on what the person being supported would like...

37-38 Alfred Street, , Neath, SA11 1EH
01639 617333 info@acnpt.org.uk https://www.acnpt.org.uk

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o
wybodaeth a chyngor rhad ac am ddim
i helpu pobl hyn i barhau i fyw yn eu
cartrefi eu hunain, a gwneud bywyd
mor rhwydd â phosibl.
Mae ein tîm o staff a gwirfoddolwyr
ymroddedig yn rhoi...

37-38 Alfred Street, , Neath, SA11 1EH
01639 617333 info@acnpt.org.uk https://www.acnpt.org.uk

Bob blwyddyn, ni hawlir miliynau o
bunnoedd o fudd-daliadau lles ac yn
aml y rhai hynny sydd y mwyaf mewn
angen yw’r bobl nad ydynt yn hawlio
eu budd-daliadau. Fel Swyddfa Amgen
Adran Gwaith a Phensiynau (DWP),
rydym yn...

17 Ethel Street , , Neath, SA11 1BB
ethelstreet@hotmail.co.uk

We bring people together in a variety of ways to improve their lives and the local area.

Memorial Park, Talbot Road, Port Talbot, SA13 1SW
0163967341 rob1.5sugars@hotmail.co.uk

Bowls club providing social interaction and physical activity across a variety of age groups.

Darparwyd gan Neath Port Talbot Shopmobility Ltd Gwasanaeth ar gael yn Port Talbot Anabledd Pobl hŷn
Aberafan Shopping Centre, , Port Talbot, SA13 1PB
01639 894949 neath.shopmo@tiscali.co.uk

Hire of scooters and wheelchairs in Port Talbot town centre for shopping and weekly wheelchair hire

NPTCVS, 17-19 Alfred Street, Neath, SA11 1EF
07827 309770 or 0800 132320 rhiannon.crocombe@deafblind.org.uk http://deafblind.org.uk/

A group for adults who are deafblind i.e. have some degree of both sight and hearing loss. Our support and social groups bring deafblind people together for companionship, to share advice and tips with each other, and to ha...

21 London Road, , Neath, SA11 1LE
01639 643510 info@nptmind.org.uk http://www.nptmind.org.uk

We provide the following services:
Open access resource centre
Information and advice
Counselling service
Support and Self help Groups
Welfare Rights service
Perinatal Project
Youth Advice Project
Volunteering