infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 14 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Pobl hŷn" o fewn Castell-nedd Port Talbot yn y Pontrhydyfen

8 Tyla Road,, Briton Ferry, Neath Port Talbot, SA11 2TB
01639 680294 anngeorge@hotmail.co.uk

An exercise class aimed at the over 60s encouraging fitness, physical and mental agility, re-engaging following illness and involvement in social activities.

Elias Drive, Bryncoch, , SA10 7TG
01639 773844

We have Sunday services, bible study groups, Friday night kids club, Knitting club, sisterhood ands monthly meeting for folk with visual impairment

Llety Nedd,, Pen y Dre, Neath, SA11 3HG
01639 769315 info@neathymca.org.uk

Established in 1875, Neath YMCA is a non profit making charitable association serving the people of the Neath North Ward and surrounding areas. A thriving community based organisation providing a wide range of educational, re...

Riverside Centre, Riverside Walk,, Port Talbot, SA13 1PH
01639 895202 centrecoordinator@agecymruafannedd.org.uk http://www.ageuk.org.uk/cymru/afannedd/

Age Cymru Afan Nedd formally known as Age Concern Port Talbot is an independent charity and we are proud to work in partnership with Age Cymru and Age UK.

We provide services to people over 50 living in the Neath Port Talb...

Ground Floor Shopping Unit, Multi-Storey Car Park, Prince of Wales Drive, Neath, SA11 EW
01639 637372 neath.shopmo@tiscali.co.uk

Hire of scooters and wheelchairs in Neath and Port Talbot town centre for shopping and weekly wheelchair hire

Roman Road,, Banwen, Neath, SA10 9LW
01639 700024 doveworkshop@btconnect.com

We offer a range of learning opportunities from informal activities, IT drop-in to formal classes offering qualifications from Entry level to level 4.

Lewis Rd,, Neath, , SA11 1DZ
01639 644404 chrisgray99@btinernet.com

We provide services of Christian worship and rites of passage; rooms for community use; a monthly lunch for those who are elderly or alone.

37-38 Alfred Street, , Neath, SA11 1EH
01639 617333 info@acnpt.org.uk https://www.acnpt.org.uk

Age Connects Castell-nedd Port Talbot yw teitl gweithredu Age Concern Castell-nedd Port Talbot. Rydym yn elusen leol annibynnol ac yn gwmni di-elw.
Ein nod yw darparu’r cymorth, cefnogaeth a gwasanaethau sydd eu hangen ar bo...

37-38 Alfred Street, , Neath, SA11 1EH
01639 617333 info@acnpt.org.uk https://www.acnpt.org.uk

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o
wybodaeth a chyngor rhad ac am ddim
i helpu pobl hyn i barhau i fyw yn eu
cartrefi eu hunain, a gwneud bywyd
mor rhwydd â phosibl.

37-38 Alfred Street, , Neath, SA11 1EH
01639 617333 info@acnpt.org.uk https://www.acnpt.org.uk

Rydym yn darparu gwiriadau
budd-daliadau llawn gan nodi pa
fudd-daliadau i’w hawlio, helpu i
gwblhau ffurfl enni hawlio ac yn gallu
cynnig gwasanaeth apelio ar gyfer
ceisiadau afl wyddiannus.