infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 84 gwasanaethau yng nghategori "Pobl hŷn" o fewn Sir Benfro

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM neu gallwch dalu'r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio 'da chi.
Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus - am ba reswm bynnag - deithi...

17 Milton Meadows, Milton, Nr Tenby, SA708PL
07971299449 signandshareclub@yahoo.com

Beth ydym ni'n ei wneud...
Rhywbeth gwahanol bob mis!
Bowlio
Sesiynau Craft/Bingo
Ymweliadau a'r theatr
Amgueddfeydd
Dyddiau llawn hwyl i'r teulu
Teithiau undydd

Pam ymuno a ni?
Beth mae ein haelodau yn ei ddweud.....

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk https://www.greendragonbus.co.uk

Rydym yn defnyddio cerbyd y gall cadeiriau olwyn fynd arno, ac mae ein gyrrwr wrth law i roi cymorth i deithwyr pan maent yn mynd.
Gallwch ddefnyddio'r bws I gael mynediad at wasanaethau sydd ar gael yn Aberteifi fel meddygo...

Clynfyw CIC Care Farm, Abercych, Boncath, SA37 0HF
01239 841236

Clynfyw CIC Care Farm offers care to those accessing a holiday in the Clynfyw Countryside Centre Cottages.
Care can be delivered to adults over the age of 18, and it can be tailored to suit your needs, with staff working aro...

Darparwyd gan PACTO Gwasanaeth ar gael yn Haverfordwest Cymuned Pobl hŷn Gwirfoddoli
4 Courtfield Drive, Simpson's Cross, Haverfordwest, SA62 6EQ
0800 783 1584 debbie@pacto.org.uk http://www.pacto.org.uk

Community Transport services in Pembrokeshire include:

Town Rider (Dial-A-Ride) services operating in all of Pembrokeshire's main towns, and some rural areas. All services use accessible vehicles, and passengers using mob...

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk https://www.greendragonbus.co.uk

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM new gallwch dalu'r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio 'da chi.
Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus - am ba reswm bynnag - deithi...

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM new gallwch dalu'r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio 'da chi.
Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus - am ba reswm bynnag - deithi...

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk https://www.greendragonbus.co.uk

Gwasanaeth delfrydol i alluogi pobl i fynychu'r Cylch Cyfeillgarwch yn Aberqwaun, ond hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cinio allan, siopa, cwrdd a ffrindiau, cymdeithasu, ymweld, a'r meddyg, siop trin gwallt, ac ati.
Os...

Elliots Hill, Crowhill Road, Haverfordwest, SA626HT
01437764720 Paul.copp@elliotshill.co.uk

We provide high quality care and support to individuals.

Achieving person-centred outcomes through support in the community.


Supporting people to live in their own homes independently.
Achieving learner-centred outc...

Clynfyw CIC Care Farm, Abercych, Boncath, SA37 0HF
01239 841236

We offer an inclusive day service for people to get involved with, offering meaningful occupation and activities.
Set on a working organic farm in North Pembrokeshire, we aim to get people more involved in horticultural ther...