infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 88 gwasanaethau yng nghategori "Pobl hŷn" o fewn Sir Benfro

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk https://www.greendragonbus.co.uk

Rydym yn defnyddio cerbyd y gall cadeiriau olwyn fynd arno, ac mae ein gyrrwr wrth law i roi cymorth i deithwyr pan maent yn mynd.
Gallwch ddefnyddio'r bws I gael mynediad at wasanaethau sydd ar gael yn Aberteifi fel meddygo...

17 Milton Meadows, Milton, Nr Tenby, SA708PL
07971299449 signandshareclub@yahoo.com

Beth ydym ni'n ei wneud...
Rhywbeth gwahanol bob mis!
Bowlio
Sesiynau Craft/Bingo
Ymweliadau a'r theatr
Amgueddfeydd
Dyddiau llawn hwyl i'r teulu
Teithiau undydd

Pam ymuno a ni?
Beth mae ein haelodau yn ei ddweud.....

Havenhurst, Sandhurst Road, Milford Haven, SA733JU
pembshub@royalvoluntaryservice.org.uk https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/

When friends and family live too far away to make regular contact, Royal Voluntary Service Befriending can provide a little bit of company and friendly social contact at home through our befriending services.

Befriending...

Havenhurst, Sandhurst Road, Milford Haven, SA733JU
pembshub@royalvoluntaryservice.org.uk https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/

RVS volunteers offer transport within Pembrokeshire home from Withybush, South Pembrokeshire or Tenby Cottage hospital, and support people to settle at home on arrival to ensure that they are warm, have access to food and dri...

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM neu gallwch dalu'r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio 'da chi.
Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus - am ba reswm bynnag - deithi...

Havenhurst, Sandhurst Road, Milford Haven, SA733JU
07585997091 pembshub@royalvoluntaryservice.org.uk https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/

If you are unable to make an essential journey because of a lack of transport, Country Cars may be able to help. Country Cars is a voluntary transport scheme which provides transport for residents within the County who do not...

Anderson House, 56 St James Street, , Narberth, SA677DA
01834 860330 info@adleriansocietywales.org.uk http://www.adleriansocietywales.org.uk/

We offer low-cost counselling and psychotherapy based on Adlerian principles. Adlerian Counselling has been successfully applied in many situations including: bereavement, divorce, trauma, addictions, phobias, family issues,...

73 Military Road, Pennar, Pembroke Dock, SA726SG

The Pembrokeshire branch of the national charity Headway.

Headway is the UK-wide charity that works to improve life after brain injury.

Through a range of frontline services run from its Nottingham base and via a network of...

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk https://www.greendragonbus.co.uk

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM new gallwch dalu'r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio 'da chi.
Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus - am ba reswm bynnag - deithi...

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM new gallwch dalu'r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio 'da chi.
Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus - am ba reswm bynnag - deithi...