infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 4 gwasanaethau yng nghategori "Pobl hŷn" o fewn Caerdydd yn y Bae Caerdydd

Darparwyd gan Age Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff Cyngor ac eiriolaeth Pobl hŷn
Ground Floor, Mariners House, Trident Court, East Moors Road, Cardiff, CF24 5TD
0300 303 4498 advice@agecymru.org.uk http://www.agecymru.org.uk/advice

Mae Cyngor Age Cymru yn ymrwymedig i fod y gwasanaeth gwybodaeth a chyngor mwyaf blaenllaw ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Ein nod yw darparu gwybodaeth a chyngor effeithiol, hygyrch, o ansawdd uchel, tra’n cynnig gwasanaeth d...

Energy Saving Trust, 33 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HB
0808 808 2274 wpdpowerup@est.org.uk

Mae Pŵer i fyny! yn ganolfan cyngor sy’n cynnig amrywiaeth o gymorth a chyngor ar incwm, tariffau ac effeithlonrwydd ynni i rhai a all fod o bosib yn agored i niwed mewn achos o doriad pŵer i arbed arian a chadw’n gynnes. Cys...

Wales , , , CF38
02922 790147 bethan.nesham@reengage.org.uk https://www.reengage.org.uk/join-a-group/online-active-groups-in-wales/apply-for-online-activity-groups/

Our new Active Together Groups, delivered by Re-engage volunteers, will help you stay active and meet new people.

Each group will take part in a gentle activity such as dancing, chair yoga, gardening, tai chi and boules, a...

Wales , , , CF38
02922 790147 bethan.nesham@reengage.org.uk https://www.reengage.org.uk/volunteer/daring-to-dream/

Details: Re-engage are looking for volunteers to help tackle loneliness and social isolation in over 75’s across Wales.
Location: Several locations across Wales (Cardiff, Swansea, Newport, North Wales, Mid Wales)

2020 ha...