infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 22 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Pobl hŷn" o fewn Ceredigion

27 Pier Street, , Aberystwyth, SY23 2LN
01970 615151 simon.wright@agecymruceredigion.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/ceredigion/

Our mission - is to improve life for older people in and around Ceredigion. We provide services and support in direct response to older peoples’ expressed needs

83 Rhos Hendre, Waunfawr, Abersytwyth, SY23 3PX

Social and educational activity for the (semi-)retired

Llandysul Pobl hŷn
Llwyndyrus, High Street, Llandysul, SA44 4DL
dianeell01@gmmail.com

Established in 1995.
We meet monthly September through to May with the exception on January we meet monthly through the year for lunch except January and December. We organise day trips to places of interest during the summe...

Welsh Assembly Office, Rhondfa Padarn, Aberystwyth, SY23 3UR
01646 697610 office.hdd@waleschc.org.uk https://www.communityhealthcouncils.org.uk/hyweldda

Sefydliadau Statudol Annibynnol yw Cynghorau Iechyd Cymuned sy'n cynrychioli buddiannau'r claf a'r cyhoedd yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Ni yw corff gwarchod annibynnol Y GIG Yng Nghymru yn ymwneud a phob agwedd ar ofal a...

Unit 20 , Parc Teifi, Cardigan, SA43 1EW
01239 615945 natashakurys@redcross.org.uk

Helping people in a Crisis

Unit 20, Parc Teifi, Cardigan, SA43 1EW
01239 615945 natashakurys@redcross.org.uk

Independent Living

Unit 20, Parc Teifi, Cardigan, SA43 1EW
01239 615945 natashakurys@redcross.org.uk

Independent Living

Unit 20, Parc Teifi, Cardigan, SA43 1EW
01239 615945 natashakurys@redcross.org.uk

Independent Living

38 Pendre, , Cardigan, SA43 1JS
01970 615151 reception@agecymruceredigion.org.uk https://www.ageuk.org.uk/cymru/ceredigion/our-services/

Information & advice service for people 50+. Welfare benefits advice, maximising income, Signposting to other organisations

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a...