infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 12 gwasanaethau yng nghategori "Pobl hŷn" o fewn Ceredigion

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau
cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol,
ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpiau hyn wedi sefydlu rhagle...

Darparwyd gan Aberystwyth U3A Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth Pobl hŷn
Morlan Centre, North Parade, Aberystwyth, SY232XX

Self help for the retired!

Group membership and activity is run for and by the members!

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau
cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Creu Cart Pypedau cysgod Myg...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae ein sioeau yn cynnwys pypedau. Rydym yn fedrus yn ddefnyddio pob math
o bwped- o gewri mawr iawn (7.6m o uchder), i cymeriadau bach sy'n
ymddangos mewn sioeau theatr teithiol.

Rydym yn mwynhau creu cyflwyniadau sy'n cyn...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Canolfan Byd Bychan yn lle cyfeillgar a hyblyg i gynnal eich digwyddiad.
Gallwn ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron, gan gynnwys theatr fyw,
cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiadau a digwyddiadau preifat fel p...

Llys Cantref, Church Lane, Newcastle Emlyn, SA389AB

Cantref is a housing association which provides good quality affordable homes and housing services for almost 3,500 people across four local authority areas in West Wales: Ceredigion, North Pembrokeshire, North Carmarthenshir...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Theatr Byd Bychan yn adeilad gynaliadwy, sy'n ganolfan cyffrous ar gyfer Celfyddydau a Diwylliant yng nghanol Aberteifi. Nawr, mae'n bosib i gynllunio teithiau tywys ar gyfer eich grwp.

Mae Bill Hamblett, ein Cyfarwyddwr...

Darparwyd gan St Michael's Church Gwasanaeth ar gael yn ABERYSTWYTH Cymuned Pobl hŷn Crefydd
St Michael's Church, Laura Place, ABERYSTWYTH, SY23 2AU
01970617184 office@stmikes.net http://stmikesaber.blogspot.co.uk/

The Mature Munch meets for lunch and fellowship on Thursdays (fortnightly) at 12:30pm in the Castle Rooms. We invite you to join us as we enjoy wholesome meals for our bodies and food for thought. £3.

Darparwyd gan Aberystwyth 50+ forum Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth Pobl hŷn
6 maes yr afon , , Aberystwyth , SY231PL
01970615854 gwendamwilliams@btinternet.com

To give a voice to people over 50 in the community on issues that affect their wellbeing. We have meeting on alternate months in St. Paul's Methodist centre in Aberystwyth. On the other months we have a trip or an outing.