infoengine

  • Category: Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth (Clear)
  • County: Sir y Fflint (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1 gwasanaeth yng nghategori "Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth" o fewn Sir y Fflint

Unit 15, Mold Business Park, Wrexham Road,, Mold,, CH7 1XP
0845 4090 900 Alwyn@eisteddfod.org.uk http://www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/

The National Eisteddfod of Wales is an annual peripatetic cultural festival celebrating the Welsh language and culture

This year Llanelli, Carmarthenshire 2-9 August (Eisteddfod Sir Gâr)
Next year Meifod, Montgomeryshire...