infoengine

  • Category: Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth (Clear)
  • County: Sir Gaerfyrddin (Clear)
  • Town: Caerfyrddin (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 4 gwasanaethau yng nghategori "Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth" o fewn Sir Gaerfyrddin yn y Caerfyrddin

Pontargothi War Memorial Hall, Pontargothi, Carmarthen, SA32 7LZ
01558 668923 pontargothihall@hotmail.co.uk

Merched y Wawr

Capel Dewi Community Hall, The Old School, Capel Dewi, Carmarthen, SA32 8AD
01994 484572 tony@tonyemmerson.plus.com

Art Class

Darparwyd gan Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin Gwasanaeth ar gael yn Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr
07843059605 carmantiquarians@gmail.com carmants.org.uk

Dehongli a lledu gwybodaeth am etifeddiaeth hanesyddol, archaeolegol, llên gwein ac iethyddol Sir Gaerfyrddin

Llawr 1af, , , CCF Cyf, Castell Newydd Emlyn, SA38 9DX.
+447539879572 meinir@mgsg.cymru http://www.mentergorllewinsirgar.cymru/

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn annog a chefnogi datblygiad cymunedol, ieithyddol ac economaidd er budd cyhoeddus er mwyn creu cymunedau sy'n naturiol ddwyieithog a llewyrchus