infoengine

  • Category: Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth (Clear)
  • County: Sir Gaerfyrddin (Clear)
  • Town: Castell Newydd Emlyn (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 4 gwasanaethau yng nghategori "Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth" o fewn Sir Gaerfyrddin yn y Castell Newydd Emlyn

Chapel Street, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH
post@pwerdypowerhouse.co.uk http://www.pwerdypowerhouse.co.uk

Mae ein "Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau" yn cael ei chefnogi gan wirfoddolwyr o'r gymuned leol, ac rydym yn darparu amgylchedd o ansawdd uchel gyda dewis o ofod naill ai yn ystafelloedd "Teifi, "Tyweli neu yn y y balconi...

Pentrecwrt Village Hall, Alltcafan Road, Pentrecwrt, Llandysul, SA44 5BD
01559 362975 sbsusanberry@gmail.com

Harp rehearsal

Darparwyd gan Cymdeithas Hynafiaethau Sir Gaerfyrddin Gwasanaeth ar gael yn Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr, Lleoliadau amrywiol yn Sir Gâr
07843059605 carmantiquarians@gmail.com carmants.org.uk

Dehongli a lledu gwybodaeth am etifeddiaeth hanesyddol, archaeolegol, llên gwein ac iethyddol Sir Gaerfyrddin

Llawr 1af, , , CCF Cyf, Castell Newydd Emlyn, SA38 9DX.
+447539879572 meinir@mgsg.cymru http://www.mentergorllewinsirgar.cymru/

Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn annog a chefnogi datblygiad cymunedol, ieithyddol ac economaidd er budd cyhoeddus er mwyn creu cymunedau sy'n naturiol ddwyieithog a llewyrchus