infoengine

  • Category: Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth (Clear)
  • County: Ceredigion (Clear)
  • Town: Aberteifi (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 16 gwasanaethau yng nghategori "Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth" o fewn Ceredigion yn y Aberteifi

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Canolfan Byd Bychan yn lle cyfeillgar a hyblyg i gynnal eich digwyddiad.
Gallwn ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron, gan gynnwys theatr fyw,
cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiadau a digwyddiadau preifat fel p...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Crefydd
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Canolfan yw Morlan sydd â'r nod o hybu bywyd cymunedol - yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol, yn lleol a thu hwnt. Fe'i sefydlwyd yn Ebrill 2005 i greu pont rhwng yr eglwys a'r gymdeithas o'i chwmpas ac mae wedi datblygu yn ganol...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau
cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Creu Cart Pypedau cysgod Myg...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae ein sioeau yn cynnwys pypedau. Rydym yn fedrus yn ddefnyddio pob math
o bwped- o gewri mawr iawn (7.6m o uchder), i cymeriadau bach sy'n
ymddangos mewn sioeau theatr teithiol.

Rydym yn mwynhau creu cyflwyniadau sy'n cyn...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau
cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol,
ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpiau hyn wedi sefydlu rhagle...

Darparwyd gan Morlan Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth Cymuned Crefydd
Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae Morlan yn trefnu rhaglen o ddigwyddiadau ar hyd y flwyddyn - trafodaethau ac anerchiadau, dramau a chyflwyniadau, arddangosfeydd celf a mwy. Ceir manylion llawn ar ein gwefan ble gellir nodi eich manylion er mwyn derbyn e...

Tir Dref, New Road, Llandysul, SA444QS
07773420909 mt1946@rocketmail.com

The Pavilion is open for all functions, parties and meetings. Our maximum number seated is 80. All hirers can use the fully stocked bar, kitchen, toilets and changing facilities. There is free parking for up to 40 cars on tar...

Guildhall, , , SA431JL

Opened in 1860 this heritage building has always been at the hub of the town's activity with a reading room, school, livestock and produce market, Great Hall and meeting rooms. Today we have rooms and offices for hire for wed...

Guildhall, , , SA431JL

Tourism website with information on accommodation, attractions and activities, beaches, walking, events, wildlife, shopping, arts and crafts, food and drink, etc, in and around Cardigan and the Lower Teifi Valley. We offer pr...

Guildhall, , , SA431JL

We manage over 30 traders on more than 50 stalls with a variety of goods and services. Cardigan Guildhall Market offers small businesses a chance to grow.

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Theatr Byd Bychan yn adeilad gynaliadwy, sy'n ganolfan cyffrous ar gyfer Celfyddydau a Diwylliant yng nghanol Aberteifi. Nawr, mae'n bosib i gynllunio teithiau tywys ar gyfer eich grwp.

Mae Bill Hamblett, ein Cyfarwyddwr...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Theatr Byd Bychan yn rhedeg rhaglen hyfforddiant sy'n targedu
ymarferwyr sy'n gweithio gyda phobl ifanc sy'n 'NEET' (ddim mewn
addysg, cyflogaeth nac hyfforddiant ), neu sy'n cael eu hadnabod fel
rhai sydd 'mewn perygl...

Aberporth, , , SA43 2EW
01559 363273 kate@arts4wellbeing.co.uk

Sut fyddai hynny'n digwydd pe bai rhywle i chi fynd i mewn yn lleol, lle a neilltuwyd o faglyd a phrysur bywyd bob dydd, mae hynny'n amserol, dim ond i chi ('Fi Amser') am 3 awr yr wythnos? Lle lle gallwch chi gymdeithasu â p...

Sbectrwm, Bwlch Road, Fairwater, CF5 3EF
01570493356 rachel@dacymru.com http://www.disabilityartscymru.co.uk

Disability Arts Cymru's Regional Officer in West Wales, covering Ceredigion, Carmarthenshire, Pembrokeshire and parts of Powys is here to support you either as an individual artist wanting to develop your practice and apply f...

Darparwyd gan RAY Ceredigion Gwasanaeth ar gael yn Aberaeron, Ceredigion Cymuned Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth
Pengloyn, Tabernacle Street, Aberaeron, SA460BN
01545 570686 rayceredigionadmin@btconnect.com https://www.rayceredigion.org.uk/

Oherwydd COVID-19, mae yna rai newidiadau wedi bod i’n gwasanaethau, felly am y wybodaeth ddiweddaraf os gwelwch yn dda cysylltwch â rayceredigionadmin@btconnect.com.

Mae Clonc a Chrefft yn grŵp o oedolion croesawgar a ch...