infoengine

  • Category: Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth (Clear)
  • County: Conwy (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1 gwasanaeth yng nghategori "Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth" o fewn Conwy

Hesketh House, Bridge Street, Abergele, LL22 7HA
01492534091 annwestmoreland@cvsc.org.uk https://www.cvsc.org.uk/en/news/art-therapy-workshops-for-carers-of-people-living-with-dementia-2

A wnewch chi rannu hyn ag unrhyw gyswllt a allai fod gennych a fyddai â diddordeb mewn mynychu'r Gweithdai Therapi Celf hyn ar gyfer gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia?

Mae lleoedd wedi'u cyfyngu i 10 y sesiwn dros y cyf...