infoengine

  • Category: Plant a Theuluoedd (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 327 gwasanaethau yng nghategori "Plant a Theuluoedd"

C/o The Healthy Living Centre, 61-66 Penybryn, Ystradgynlais, SA91JB

There are 5 ICCs in Powys - Bro Ddyfi (Machynlleth & Dyfi Valley), Radnorshire, Ystradgynlais, Welshpool and Newtown and they comprise of 4 main elements:- Open Access Play, Early Years Education, Childcare, Training an...

Heol Llanelli, , Pontyates, SA155TR
07815814187 createmehappyinfo@gmail.com http://createmehappy.co.uk/

Community social group, mental health peer support reducing social isolation, creative workshops and speakers or just come for a chat. Signposting to other organisations. Open to all of the community. Time credits welcomed ea...

Heol Llanelli, , Pontyates, SA155TR
07815814187 createmehappyinfo@gmail.com http://createmehappy.co.uk/

Community group, volunteer led, recognising the impact of parental depression on our children, raising a generation for whom the stigma of mental illness does not exist. We currently have two groups one on a Thursday and one...

Darparwyd gan Create Me Happy Gwasanaeth ar gael yn Pontyates, Sir Gaerfyrddin Iechyd Meddwl Plant a Theuluoedd Cymuned Gwirfoddoli Ieuenctid
Heol Llanelli, , Pontyates, SA155TR
07815814187 createmehappyinfo@gmail.com http://createmehappy.co.uk/

For families using Lego and play to communicate, emotional support and raising awareness of Mental health, emotion station, refreshments available reasonably priced. Time credits welcomed earn and spend opportunities , childr...

Darparwyd gan Dyfodol Powys Futures Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Plant a Theuluoedd
Trafford House, , Llandrindod Wells, LD15HG
01597 825236 info@dyfodolpowysfutures.org.uk

Dyfodol Powys Futures provides services to children, young people and families within Powys.
Our Current Services:Pont Novus Project - provides advice, training, childcare costs, creche support, equipment and transport costs...

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM neu gallwch dalu'r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio 'da chi.
Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus - am ba reswm bynnag - deithi...

Antur Gwy, , Builth Wells, LD23BA
01982 552450 powys@trosgynnal.org.uk http://trosgynnal.org.uk

Maer gwasanaeth, yn Llanfair ym Muallt, yn sicrhau gall plant a phobl ifanc gael eu lleusiau i glywed ynglyn a materion sydd yn effeithio eu bywyau. Mae'r Gwasanaeth Eiriolaeth Powys i Blant a Phobl Ifanc, a gyflwynir gan Tro...

20 Style Park, , Haverfordwest, SA611UF
01437 764770 enquiries@pembrokeshire-sibling-group.org.uk

Providing much needed support and respite to children aged from 7 to 28, who have a brother or sister with chronic illness or disability. We provide monthly day trips, thematic workshops and up to 3 residential trips per year...

Darparwyd gan Play Radnor/Chwarae Maesyfed Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Plant a Theuluoedd
The Play Hub, Temple Street, Llandrindod Wells, LD1 5HW
01597 829440 admin@playradnor.org.uk http://www.playradnor.org.uk/

Play Radnor, a charity, was founded with a view to encourage and provide quality play opportunities to the people of Radnorshire at an affordable price.

Play Radnor is based in The Play Hub, Llandrindod Wells and the Play...

Darparwyd gan Clwb Rotari Trefyclo a'r cylch Gwasanaeth ar gael yn LEOMINSTER, Herefordshire Plant a Theuluoedd Cymuned Pobl hŷn Gwirfoddoli
2, Bury Court Park, Wigmore, LEOMINSTER, HR69US
07813 733240 aussiecrj-rotary@yahoo.co.uk http://www.rotary-ribi.org/clubs/homepage.php?ClubID=931

Knighton and District Rotary Club is part of a world wide organisation that aims to help those less fortunate than ourselves. We meet weekly to have a meal and share our friendship, as well as organise fund raising to support...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

8 High Street, , Haverfordwest, SA612DA
01437 768671 enquiries@hafancymru.co.uk

We are a charitable organisation focused

on Preventing Abuse and Promoting Independence for women, men and children

escaping Domestic Abuse and educating the youth of Wales about abuse and its consequences.

We offer:

S...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau
cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Creu Cart Pypedau cysgod Myg...

Coleshill Centre, Coleshill Terrace, Llanelli, SA15 3BT
01267 232 256

The Family Adviser Service offers Information, Advice and Support to individuals with a Learning Disability, Parents / Carers and Professionals.
We have a Children's Information Officer who works with families who have a chi...

Darparwyd gan Carmel Youth Club Gwasanaeth ar gael yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin Plant a Theuluoedd Cymuned Chwaraeon a hamdden Ieuenctid
Park Place, Tumble, Llanelli, SA14 6HE

Youth Club for teenagers. Please get in touch for further information.

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae ein sioeau yn cynnwys pypedau. Rydym yn fedrus yn ddefnyddio pob math
o bwped- o gewri mawr iawn (7.6m o uchder), i cymeriadau bach sy'n
ymddangos mewn sioeau theatr teithiol.

Rydym yn mwynhau creu cyflwyniadau sy'n cyn...

Heol Cwmgarew, Brynamman, Ammanford, SA18 1BU
01269 823400 enquiries@black-mountain.org.uk http://www.brynaman.org.uk/

Community centre, lunch club, village hall, adult education

Antur Gwy, , Builth Wells, LD23BA
01982 552450 powys@trosgynnal.org.uk http://trosgynnal.org.uk

Rydym yn credu nad yw lleisiau plant ifanc yn cael eu cynrychioli'n ddigonol ym Mhowys. Mae Sparks yn cynnig cyfle i blant fynegi eu barn a thrafod y materion sy'n bwysig iddyn nhw.

Rydym yn cyflwyno gweithdai creadigol sy...

Chapel Street, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH
post@pwerdypowerhouse.co.uk http://www.pwerdypowerhouse.co.uk

* Ystafell Teifi - gwagle ar gyfer 40 - am sgwrs neu ffilm, neu ar gyfer gweithdai i fyny at 10-15.

* Ystafell Cerdin - ardal y derbynfa yw hon sydd yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd anffurfiol bach, yn fan cyfarfod am ban...

Antur Gwy, , Builth Wells, LD23BA
01982 552450 powys@trosgynnal.org.uk http://trosgynnal.org.uk

Cafodd Eat Carrots ei eni yn 2008. Mae'r grwp yn cynnwys pobl ifanc sydd yn dod o bob rhan o Bowys ac yn yr oedran rhwng 11 ac 18. Mae'r bobl ifanc hyn yn dod o gefndiroedd gwahanol; er enghraifft Ysgolion Uwchradd, Ysgolion...