infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 19 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Addysg a hyfforddiant" o fewn Ceredigion yn y Aberteifi

Tir Dref, New Road, Llandysul, SA44 4QS
07773420909 ccllandysul@gmail.com http://llandysul.play-cricket.com

Sports Club

Community Education Centre, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1SH
01970 633540 admin@dysgubro.org.uk http://www.dysgubro.org.uk

db1Ceredigion County Council Adult Community Education (ACL) is part of the Learning Services of Ceredigion County Council. We aim to provide learning opportunities for the people of Ceredigion in their community which will e...

Porth Kerry, Aberporth, Cardigan, SA43 2BZ
07843 829666 therapies4services@outlook.com http://www.therapies4services.org.uk

Therapies4services are bespoke in the services that we deliver to each individual, tailoring therapies to their needs and well being.

Unit 6g Cefn Llan Science Park, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3AH
01970 636909 http://tircoed.org.uk/

Elusen yw Tir Coed sy'n defnyddio coetiroedd Cymru fel man lle gall pobl ddod at ei gilydd i ddysgu sgiliau rheoli cefn gwlad a sgiliau rheoli coetir. Yn ogystal a hyn gallant ddysgu technegau adeiladu glasgoed traddodiadol,...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae Canolfan Byd Bychan yn lle cyfeillgar a hyblyg i gynnal eich digwyddiad. Gallwn ddarparu ar gyfer y rhan fwyaf o achlysuron, gan gynnwys theatr fyw, cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiadau a d...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Cre...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae ein sioeau yn cynnwys pypedau. Rydym yn fedrus yn ddefnyddio pob math o bwped- o gewri mawr iawn (7.6m o uchder), i cymeriadau bach sy'n ymddangos mewn sioeau theatr teithiol. Rydym yn mwynhau c...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol, ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpia...

Tir Dref, New Road, Llandysul, SA444QS
07773420909 mt1946@rocketmail.com

The Pavilion is open for all functions, parties and meetings. Our maximum number seated is 80. All hirers can use the fully stocked bar, kitchen, toilets and changing facilities. There is free parking...