infoengine

  • Category: Addysg a hyfforddiant (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 287 gwasanaethau yng nghategori "Addysg a hyfforddiant"

Darparwyd gan Asiantaeth Hyfforddi Cludiant Powys Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Addysg a hyfforddiant Cyflogaeth Gwirfoddoli
Unit 30, Ddole Road Enterprise Park, Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 828651 pttadev@pavo.org.uk https://www.pavo.org.uk/help-for-organisations/training/powys-transport-training-agency.html

The PTTA delivers a range of courses which vary in length from a half day to four days; training can be for drivers, passenger assistants or for people wishing to become trainers. 
The training is used by a wide range of gro...

Llwyngwern Quarry, Pantperthog, Machynlleth, SY209AZ
01654 705955 info@cat.org.uk

Based in beautiful mid Wales, CAT is open to the public and offers education from school groups up to Masters level courses. We also offer short courses and have opportunities for long term or local volunteers.
-Environmenta...

Youth ' Community Centre, , Llanfyllin, SY225DR
01691 648 929 sian@artsconnection.org.uk https://artsconnection.org.uk

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy'n gweithio yng Ngogledd Powys, Wreham ac ar hyd y cymunedau ar y ffin. Rydym yn derbyn arian refeniw oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, ac wedi darparu prosiectau celf cy...

c/o PAVS, 36-38 High Street, Haverfordwest, SA61 2DA
01437 762935 imha@advocacywestwales.org.uk http://advocacywestwales.org.uk/

Independent mental health advocacy for patients on wards or in the community in the counties of Pembrokeshire, Carmarthenshire and Ceredigion - free, independent and confidential support from an Independent Mental Health Advo...

Darparwyd gan PRIME Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llandovery, Sir Gaerfyrddin Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant Pobl hŷn
Mile End House, 9 Broad Street, Llandovery, SA20 0AR
01550 721813 enquiries@primecymru.co.uk http://www.primecymru.co.uk

PRIME Cymru is the only organisation in Wales dedicated to providing practical support for mature individuals, with a focus on those aged over 50, who want to become and remain economically active.

Through our staff of tra...

Longbridge Street, , Newtown, SY16 2DY
01686 621586 admin@ponthafren.org.uk http://www.ponthafren.org.uk

Elusen iechyd meddwl yw Ponthafren sydd wedi’i hanelu at bobl sy’n profi problemau iechyd meddwl, y rhai sydd wedi’u hynysu’n gymdeithasol neu wedi’u hallgáu, neu’r rhai sydd efallai’n dymuno gwneud ffrindiau newydd neu ennil...

Knighton Youth Wing, , Knighton, LD7 1HP
1stknightonguides@gmail.com https://vinspired.com/organizations/15376

Guides get involved in everything - from adventure sports and performing arts to travelling and taking part in community action projects. Guides have the chance to get out there and do something really different. They are gir...

The Wellbeing Centre, 61-66 Pen-y Bryn, Ystradgynlais, SA9 1JB
01639 841345 info@minditv.org.uk http://www.minditv.org.uk/

Ystradgynlais MIND is a mental health resource centre that provides advice, support and education/training in Ystradgynlais Monday, Thursday & Friday from 10.00-4.00pm. The service is available to anyone from teenagers to ol...

Autism Cymru 62,, Newport Road,, Cardiff, CF240DF
02920 464 940. buv@autismcymru.org

Autism Cymru and the Dyfed Powys Police Force have worked collaboratively to create the ASD Emergency Card Scheme. If someone with ASD has any dealings with the Dyfed Powys Police Force they can show this card to alert office...

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM neu gallwch dalu'r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio 'da chi.
Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus - am ba reswm bynnag - deithi...

Darparwyd gan Siawns Teg Limited Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant
5, Severn Square, , Newtown, SY16 2AG
441686629999 tony@siawnsteg.co.uk

Key clients are anyone who feels excluded from social involvement or opportunities to access work.
Specifically we work with young people and others seeking work by offering pre-work support through job search, CV writing, j...

Darparwyd gan YMCA Wales Community College Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Ieuenctid Addysg a hyfforddiant
Unit 6, Cleeve House, Cardiff Business Park, Cardiff, CF14 5GP

YMCA Wales Community College provides learning to build better communities

YMCA Wales Community College will:

- support organisations to provide learning opportunities that enable people to positively affect their own l...

Darparwyd gan Coleg Trefeca Gwasanaeth ar gael yn Brecon, Powys Crefydd Addysg a hyfforddiant
Trefeca, , Brecon, LD30PP
colegtrefeca@ebcpcw.org.uk

Hyfforddi lleygwyr o fewn yr eglwys Gristionogol, a hybu cydweithrediad rhwng yr eglwysi, ac a mudiadau y tu allan i'r eglwys.

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Cyngor ac eiriolaeth Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
0845 009 3288 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk

Gwybodaeth - Cychwyn menter gymdeithasol (manylion strwythurau), Cymorth i grwpiau sy’n ystyried cychwyn menter gymdeithasol - a yw’n addas i chi? Mentora a chymorth - sefydlu strwythur sy’n diwallu anghenion y grŵp. Arweinia...

Stackpole Walled Gardens, Stackpole Estate, Pembroke, SA715DJ
01646 661442 info@stackpole-walledgardens.co.uk

Supported horticultural work experience and entry level accredited training in the stunning and peaceful surroundings of Stackpole Walled Gardens.
Participants are encouraged to look after their own micro allotments and work...

Darparwyd gan Prifysgol Aberystwyth, Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Addysg a hyfforddiant Cymuned
P5 Penglais Campus, Aberystwyth University, Aberystwyth, SY233UX
01970 621580 learning@aber.ac.uk http://www.aber.ac.uk/en/sell/

We offer adult education opportunities in a range of subjects in locations across Wales including:Art & DesignITEcologyHistoryGenealogyPsychologyModern LanguagesCreative WritingWe also offer summer schools, professional devel...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

Clynfyw CIC Care Farm, Abercych, Boncath, SA37 0HF
01239 841236

We offer an inclusive day service for people to get involved with, offering meaningful occupation and activities.
Set on a working organic farm in North Pembrokeshire, we aim to get people more involved in horticultural ther...

8 High Street, , Haverfordwest, SA612DA
01437 768671 enquiries@hafancymru.co.uk

We are a charitable organisation focused

on Preventing Abuse and Promoting Independence for women, men and children

escaping Domestic Abuse and educating the youth of Wales about abuse and its consequences.

We offer:

S...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Gallwn ddarparu pob math o gweithdy ar gyfer plant , ysgolion a grwpiau
cymunedol gan gynnwys : Creu barcud Creu llusern Pypedau gorymdeithiol Sgiliau syrcas Cerfluniau allan o Driftwood a Drychau Creu Cart Pypedau cysgod Myg...