• Category: Addysg a hyfforddiant (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 292 gwasanaethau yng nghategori "Addysg a hyfforddiant"

Darparwyd gan PRIME Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llandovery, Sir Gaerfyrddin Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant Pobl hŷn
Mile End House, 9 Broad Street, Llandovery, SA20 0AR
01550 721813 enquiries@primecymru.co.uk http://www.primecymru.co.uk

PRIME Cymru is the only organisation in Wales dedicated to providing practical support for mature individuals, with a focus on those aged over 50, who want to become and remain economically active.

Through our staff of tra...

Knighton Youth Wing, , Knighton, LD7 1HP
1stknightonguides@gmail.com https://vinspired.com/organizations/15376

Guides get involved in everything - from adventure sports and performing arts to travelling and taking part in community action projects. Guides have the chance to get out there and do something really different. They are gir...

The Wellbeing Centre, 61-66 Pen-y Bryn, Ystradgynlais, SA9 1JB
01639 841345 info@minditv.org.uk http://www.minditv.org.uk/

Ystradgynlais MIND is a mental health resource centre that provides advice, support and education/training in Ystradgynlais Monday, Thursday & Friday from 10.00-4.00pm. The service is available to anyone from teenagers to ol...

Darparwyd gan YMCA Wales Community College Gwasanaeth ar gael yn Cardiff, Caerdydd Ieuenctid Addysg a hyfforddiant
Unit 6, Cleeve House, Cardiff Business Park, Cardiff, CF14 5GP

YMCA Wales Community College provides learning to build better communities

YMCA Wales Community College will:

- support organisations to provide learning opportunities that enable people to positively affect their own l...

Darparwyd gan Coleg Trefeca Gwasanaeth ar gael yn Brecon, Powys Crefydd Addysg a hyfforddiant
Trefeca, , Brecon, LD30PP
colegtrefeca@ebcpcw.org.uk

Hyfforddi lleygwyr o fewn yr eglwys Gristionogol, a hybu cydweithrediad rhwng yr eglwysi, ac a mudiadau y tu allan i'r eglwys.

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506 admin@greendragonbus.co.uk

Os oes gyda chi Gerdyn Teithio Rhatach yna cewch deithio AM DDIM neu gallwch dalu'r pris teithio llawn os nad oes cerdyn teithio 'da chi.
Gall pawb na allant deithio ar fysiau cludiant cyhoeddus - am ba reswm bynnag - deithi...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Cyngor ac eiriolaeth Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
0845 009 3288 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk

Gwybodaeth - Cychwyn menter gymdeithasol (manylion strwythurau), Cymorth i grwpiau sy’n ystyried cychwyn menter gymdeithasol - a yw’n addas i chi? Mentora a chymorth - sefydlu strwythur sy’n diwallu anghenion y grŵp. Arweinia...

Stackpole Walled Gardens, Stackpole Estate, Pembroke, SA715DJ
01646 661442 info@stackpole-walledgardens.co.uk

Supported horticultural work experience and entry level accredited training in the stunning and peaceful surroundings of Stackpole Walled Gardens.
Participants are encouraged to look after their own micro allotments and work...

Darparwyd gan Gwaith Yn Yr Arfaeth Gwasanaeth ar gael yn Pembroke Dock, Sir Benfro Addysg a hyfforddiant Ieuenctid Cyflogaeth
Melville Street, , Pembroke Dock, SA726XS
01437 776437 futureworks@pembrokeshire.gov.uk

Jobs Growth Wales+ is a training and development programme for 16-19 year olds that supports in gaining the skills, qualifications and experience needed to get a job or further training.

Jobs Growth Wales+ is a Welsh Gove...

Darparwyd gan Prifysgol Aberystwyth, Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Gwasanaeth ar gael yn Aberystwyth, Ceredigion Addysg a hyfforddiant Cymuned
Cledwyn, Penglais Campus, Aberystwyth, SY23 3DD
01970 621580 lllstaff@aber.ac.uk https://www.aber.ac.uk/en/lifelong-learning/

Rydym yn cynnig cyfleoedd addysg oedolion mewn amrywiaeth o bynciau mewn lleoliadau ledled Cymru gan gynnwys: Celf a Dylunio, Ysgrifennu Creadigol, Ecoleg, Hanes, Achyddiaeth, Ieithoedd, Ffotograffiaeth a Delweddu Biolegol, H...

Llwyngwern Quarry, Pantperthog, Machynlleth, SY209AZ
01654 705955 info@cat.org.uk

Based in beautiful mid Wales, CAT is open to the public and offers education from school groups up to Masters level courses. We also offer short courses and have opportunities for long term or local volunteers.
-Environmenta...

Youth ' Community Centre, , Llanfyllin, SY225DR
01691 648 929 sian@artsconnection.org.uk https://artsconnection.org.uk

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy'n gweithio yng Ngogledd Powys, Wreham ac ar hyd y cymunedau ar y ffin. Rydym yn derbyn arian refeniw oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, ac wedi darparu prosiectau celf cy...

c/o PAVS, 36-38 High Street, Haverfordwest, SA61 2DA
01437 762935 imha@advocacywestwales.org.uk http://advocacywestwales.org.uk/

Independent mental health advocacy for patients on wards or in the community in the counties of Pembrokeshire, Carmarthenshire and Ceredigion - free, independent and confidential support from an Independent Mental Health Advo...

Chapel Street, Pont-Tyweli, Llandysul, SA44 4AH
post@pwerdypowerhouse.co.uk http://www.pwerdypowerhouse.co.uk

Mae ein "Canolfan Gymunedol a Chelfyddydau" yn cael ei chefnogi gan wirfoddolwyr o'r gymuned leol, ac rydym yn darparu amgylchedd o ansawdd uchel gyda dewis o ofod naill ai yn ystafelloedd "Teifi, "Tyweli neu yn y y balconi...

1 Pont y Cleifion, , Cardigan, SA431DW
01239 614566 dropin@area43.co.uk http://www.area43.co.uk

Mae Area 43 yn cyflwyno Gwasanaeth Cwnsela Annibynnol Ar Sail Ysgolion yn Sir Gâr a Cheredigion. Fe wnaeth y gwasanaeth cynghori ddechrau yn 2008, yn dilyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru y byddai ‘holl blant ysgol yn gallu ca...

Shaw House, West Way, Oxford , OX20QH
0808 281 9490 grants@rabi.org.uk http://www.rabi.org.uk

R.A.B.I. can provide vocational training grants to enable farmers to diversify by undertaking courses that they could not otherwise afford, leading to secondary employment, producing additional income to contribute to househo...

Anderson House, 56 St James Street, , Narberth, SA677DA
01834 860330 info@adleriansocietywales.org.uk http://www.adleriansocietywales.org.uk/

We offer low-cost counselling and psychotherapy based on Adlerian principles. Adlerian Counselling has been successfully applied in many situations including: bereavement, divorce, trauma, addictions, phobias, family issues,...

Bath House Road, , Cardigan, SA432QX
01239615952 hope@smallworld.org.uk

Mae gan y lleoliad nifer o weithgareddau,gweithdai creadigol a dosbarthiadau
cymunedol yn digwydd trwy gydol yr wythnos, a drefnwyd gan artistiaid proffesiynol,
ymarferwyr a sefydliadau. Mae'r grwpiau hyn wedi sefydlu rhagle...

Knighton Youth Wing, , Knighton, LD7 1HP

Rangers is for all girls aged 14-18

Rangers wear a brand new uniform, meet up regularly, have fun doing activities together and be recognised for their achievements with badges and awards. Whatever you want to do, Rangers...

Various locations, , Brecon Beacons, LD38TY
01874 749092 hello@gooddayout.co.uk http://www.gooddayout.co.uk

Good Day Out creates and markets fantastic experience days that help good causes in some way. When you buy a Good Day Out, money goes to the designated good cause associated with that activity, experience or gift.

We are...