infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 53 gwasanaethau yng nghategori "Cyflogaeth"

Darparwyd gan PRIME Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llandovery Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant Pobl hŷn
Mile End House, 9 Broad Street, Llandovery, SA20 0AR
01550 721813 enquiries@primecymru.co.uk http://www.primecymru.co.uk

PRIME Cymru is the only organisation in Wales dedicated to providing practical support for mature individuals, with a focus on those aged over 50, who want to become and remain economically active.

Through our staff of tra...

Darparwyd gan Ecodyfi Gwasanaeth ar gael yn Machynlleth Cymuned Cyflogaeth Yr Amgylchedd
Y Plas, , Machynlleth, SY20 8ER
01654 703965 info@ecodyfi.cymru http://www.ecodyfi.org.uk/

Datblygu cymunedol cynaliadwy yn cynnwys twristiaeth, lleihau gwastraff, ynni adnewyddol; cynllunio cymunedol. Oriau swyddfa cyffredinol.

Darparwyd gan Siawns Teg Limited Gwasanaeth ar gael yn Newtown Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant
5, Severn Square, , Newtown, SY16 2AG
441686629999 tony@siawnsteg.co.uk

Key clients are anyone who feels excluded from social involvement or opportunities to access work.
Specifically we work with young people and others seeking work by offering pre-work support through job search, CV writing, j...

Napier Street, , Cardigan, SA43 1ED
01239 621974 enquiries@cabceredigion.org http://www.cabceredigion.org

Cyngor annibynnol, cyfrinachol a diduedd am ddim i bawb am eu cyfrifoldebau a'u hawliau,yn gynnwys dyled, budd-daliadau lles, cyflogaeth, defnyddiwr, tai, iechyd, cyllid, mewnfudo, perthnasoedd, teulu a materion cyfreithiol.

Unit 30, Ddole Road Enterprise Park, Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 828651 pttadev@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/support/powys-transport-training-agency/ptta-home.html

The PTTA delivers a range of courses which vary in length from a half day to four days; training can be for drivers, passenger assistants or for people wishing to become trainers. 
The training is used by a wide range of gro...

Yr Hen Ysgol, Blwchygroes, Llanfyrnach, SA350DP
01239 698 506/0845 686 0242 admin@greendragonbus.co.uk https://www.greendragonbus.co.uk

Rydym yn defnyddio cerbyd y gall cadeiriau olwyn fynd arno, ac mae ein gyrrwr wrth law i roi cymorth i deithwyr pan maent yn mynd.
Gallwch ddefnyddio'r bws I gael mynediad at wasanaethau sydd ar gael yn Aberteifi fel meddygo...

Digital Communities Wales, Wales Co-operative Centre, Y Borth, 13 Beddau Way, Caerphilly, CF83 2AX
0300 111 5050 digitalcommunities@walescooperative.org

Digital Communities Wales provides support to establishments working with digitally excluded groups; particularly older people, people with disabilities, unemployed people, social housing tenants and families in poverty. We w...

Guildhall, , , SA431JL

We manage over 30 traders on more than 50 stalls with a variety of goods and services. Cardigan Guildhall Market offers small businesses a chance to grow.

One Caspian Point, Pierhead Street, Cardiff, CF10 4DQ
0800 756 3970 cymru@versusarthrtis.org https://www.versusarthritis.org/in-your-area/wales/

Living well with arthritis covers a range of activities including self-management support, and providing information to members of the public. We also have a number of branches and groups across Wales who meet regularly for p...

6 Bridge Street, 6 Bridge Street, Cardigan, SA43 1HY
01239615700

Cymorth cynhwysfawr ar gyfer unrhyw un a effeithir gan gamdriniaeth ddomestigLlinell gymorth 24 awr: 01970 625 585 Mewn argyfwng, er enghraifft os ydych chi neu unrhyw un o'ch teulu mewn perygl dybryd, bob amser yn ffonio'r h...