infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 13 gwasanaethau yng nghategori "Rhyw"

Suite 24, Llan Coed House, Llandarcy, SA106FG
01792 326800 - Main Office enquiries@calandvs.org.uk

We offer specialist Domestic Violence and Abuse services for women, men and children and young people including:
Refuge services
Crisis intervention
Outreach
Floating Support
Courses and learning opportunities for servic...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

Unit 3b, Cedar Court, Milford Haven, SA73 3LD
01646 629123 advocacy@dewiscil.org.uk

GLOW Pembrokeshire is a social, support and campaigning group for the LGBT+ (18+) community in Pembrokeshire.
We meet every Wednesday lunch 12 - 1pm time for a social get together in Haverfordwest and are keen to develop mor...

Darparwyd gan Stonewall Cymru Gwasanaeth ar gael yn Cardiff Rhyw
Transport House, 1 Cathedral Road, Cardiff, CF119SB
08000 502020 cymru@stonewallcymru.org.uk http://www.stonewallcymru.org.uk

Stonewall Cymru yw?r Elusen Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol (LHD) ar gyfer Cymru gyfan. Ein nod yw sicrhau cydraddoldeb ar gyfer pobl LHD gartref, yn yr ysgol, ac yn y gwaith.
Sefydlwyd yr elusen yn 2003 gyda chymorth Llywodra...

6 Bridge Street, 6 Bridge Street, Cardigan, SA43 1HY
01239615700

Cefnogaeth Symudol yn ystod y gwasanaethau a gynigiwn i unigolion sy'n profi neu wedi profi cam-drin domestig, ond nid ydynt ar hyn o bryd yn byw mewn lloches.

Ein Gwasanaethau Symudol yn anelu at eich galluogi i deimlo'n d...

6 Bridge Street, 6 Bridge Street, Cardigan, SA43 1HY
01239615700

Cymorth cynhwysfawr ar gyfer unrhyw un a effeithir gan gamdriniaeth ddomestigLlinell gymorth 24 awr: 01970 625 585 Mewn argyfwng, er enghraifft os ydych chi neu unrhyw un o'ch teulu mewn perygl dybryd, bob amser yn ffonio'r h...

c/o Voluntary Action Centre, 7 Walter Road, Swansea, SA15NF
07540 41` 39 92 rachel.matthews@gfsplatform.org.uk

Who are Girls Friendly Society?

Our staff of 24 and national network of more than 130 volunteers deliver a variety of activities, services and support to girls and young women in a safe, single gender, non-judgmental envi...

147 St Helens Road, , Swansea, SA1 4DE
0800 840 2069 line@lgbtcymruhelpline.org.uk

We provide general information, advice and confidential support in many areas of life and around various issues that LGBT people, their families and friends might experience. We offer both telephone and face to face counselli...

Pontargothi War Memorial Hall, Pontargothi, Carmarthen, SA32 7LZ
01558 668923 pontargothihall@hotmail.co.uk

Merched y Wawr

Darparwyd gan Pontargothi Hall - Nantgaredig Rainbows Gwasanaeth ar gael yn Carmarthen Cymuned Rhyw
Pontargothi War Memorial Hall, Pontargothi, Carmarthen, SA32 7LZ
Pam: 07974425058; Anna: 07825628538 pontargothihall@hotmail.co.uk

Rainbows group