infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 47 gwasanaethau yng nghategori "Tai"

Darparwyd gan Nant y Glo Sheltered Housing Gwasanaeth ar gael yn Pontyberem Tai
Nant y Glo Sheltered Housing, Coalbrook Road, Pontyberem, SA15 5HT
01269 871395 awheelhouse@carmarthenshire.gov.uk

Sheltered Housing

Darparwyd gan Penrhos Tenants & Residents Association, Ystradgynlais Gwasanaeth ar gael yn LLANDRINDOD WELLS Cymuned Tai
Powys County Council, The Gwalia, Ithon Road, LLANDRINDOD WELLS, LD16AA

The Penrhos Tenants and Residents Association is run by Council tenants and owner occupiers who all live in the Penrhos area. They work together to improve and enhance the community in which they live. They meet on the last...

Ty Canol, Ffordd Croesawdy, Newtown, SY16 1AL
01686 620760 enquiries@crpowys.co.uk http://www.crpowys.co.uk/english/

What is Care and Repair in Powys?

It is a housing advice agency which will advise and support older or disabled people who need repairs, improvements or adaptations carried out to their homes. We are independent and non-pr...

Ty Canol House, Montgomeryshire Family Crisis Centre, Newtown, SY16 1AL
01686 629114 admin@familycrisis.co.uk http://www.familycrisis.co.uk

Services that we offer are: Safe house for female victims of Domestic Abuse and their children; Safe house for male victims of Domestic Abuse and their children; Community Support and Drop-in Centres; Perpetrator Programme; W...

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...

8 High Street, , Haverfordwest, SA612DA
01437 768671 enquiries@hafancymru.co.uk

We are a charitable organisation focused

on Preventing Abuse and Promoting Independence for women, men and children

escaping Domestic Abuse and educating the youth of Wales about abuse and its consequences.

We offer:

S...

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Sir Benfro Gwasanaeth ar gael yn Haverfordwest Cyngor ac eiriolaeth Tai
19 , Market St, Haverfordwest, SA611NF
0800 783 5001 / 01437 765 335 path@pembrokeshirecaresociety.org.uk

PCS yn cynnig cyngor, cymorth ac eiriolaeth i unrhyw un o 16 oed i fyny. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynorthwyo gyda thai , budd-dal lles a phroblemau digartrefedd cysylltiedig eraill. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael trwy apwyntiad...

Ty Elwyn, , Llanelli, SA153AP
0300 111 3333 careandrepair@cccpartners.org.uk http://www.careandrepair.org.uk/

Provide Outreach Service to residents of Carmarthenshire on how to reduce energy bills and utilise their heating appliances effectively.

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Sir Benfro Gwasanaeth ar gael yn Haverfordwest Tai
8-10, Hill Street, Haverfordwest, SA61 1QF
01437 766625 info@pathwaylettings.org

Mae hwn yn Gosod Sector Preifat / Asiantaeth Prydlesu ( a Denantiaeth Gwasanaeth Cyfryngu ) sy'n cynnig llety fforddiadwy a chynaliadwy i bobl yn Sir Benfro . Gosod Llwybr yn cynnig ystod eang o gwasanaethau a gwaith gyda lla...

Darparwyd gan Wales and West Housing Gwasanaeth ar gael yn Tremorfa Cymuned Tai
3 Alexander Gate, Ffordd Pangam, Tremorfa, CF242UD
0800 052 2526 alison.chaplin@wwha.co.uk

We are a registered social landlord with affordable housing to rent.
We engage with the community and offer money and debt advise, volunteering opportunities and employment/work experience opportunities.

People can be re...