infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 6 gwasanaethau yng nghategori "Cyfryngwyr" o fewn Powys yn y Tref-y-Clawdd

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Iechyd Meddwl Iechyd a gofal cymdeithasol Cyfryngwyr
P A V O, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
01686 628300 / 01597 822191 mentalhealth@pavo.org.uk http://www.powysmentalhealth.org.uk/

Mae’r Tîm yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i unrhyw un sy’n gweithio neu’n byw ym Mhowys.

Mae’r tîm yn darparu gwasanaeth gwybodaeth ym maes iechyd meddwl sydd ar gael 5 diwrnod yr wythnos rhwng 9am - 4.30pm. Mae aelodau...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Cyngor ac eiriolaeth Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, Unit 30, Llandrindod Wells, LD1 6DF
0845 009 3288 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk

Gwybodaeth - Cychwyn menter gymdeithasol (manylion strwythurau), Cymorth i grwpiau sy’n ystyried cychwyn menter gymdeithasol - a yw’n addas i chi? Mentora a chymorth - sefydlu strwythur sy’n diwallu anghenion y grŵp. Arweinia...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cyngor ac eiriolaeth Cymuned Cyfryngwyr Gwirfoddoli
Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
01597822191 info@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/help-for-trustees/about-this-section.html

Taflenni gwybodaeth sy’n cyflwyno rhai o’r heriau a chyfleoedd y daw ymddiriedolwyr ar eu traws wrth redeg sefydliadau o ddydd i ddydd. Taflenni gwybodaeth ym maes llywodraethu. Gwybodaeth ar gyfleoedd hyfforddi. Gallwn gynni...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cyfryngwyr
Plas Dolerw, Milford Road, Newtown, SY16 2EH
01597 822191 info@pavo.org.uk

Powys Association of Voluntary Organisations (PAVO) is an independent agency providing help and support to voluntary organisations and community groups enabling them to work more effectively. By working in partnership with ot...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, , Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 822191 training@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/support/training

Mae PAVO yn trefnu cyrsiau hyfforddi ar holl agweddau ar redeg grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol. I archebu lle ar unrhyw un o gyrsiau PAVO, gellir lawrlwytho ffurflen gais o’r wefan:

http://www.pavo.org.uk/support...

Darparwyd gan Brooks Art C.I.C. Gwasanaeth ar gael yn Welshpool, Powys Cyflogaeth Cyfryngwyr Addysg a hyfforddiant
The School House, Brooks, Welshpool, SY21 8QP
linda@brooksartwales.com https://www.brooksartwales.com

Many people struggle to make the transition from one thing to another, whether it be into motherhood from work, from school to work, from work to retirement. At these often destabilising times of transition people feel direc...