infoengine

  • Category: Cymorth rhyngwladol a Chefnogaeth brys (Clear)
  • County: Ceredigion (Clear)
  • Town: Talybont (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1 gwasanaeth yng nghategori "Cymorth rhyngwladol a Chefnogaeth brys" o fewn Ceredigion yn y Talybont

Morfa Mawr / Queen's Road, , Aberystwyth, SY232HH
01970617996 morlan.aber@gmail.com

Mae gan Morlan ystafelloedd i'w llogi sy'n addas ar gyfer amryw o weithgareddau - o gyfweliadau bach i bwyllgorau mawr, o gyngherddau, dramâu a ffilmiau i ffeiriau llyfrau, nosweithiau cymdeithasol a dosbarthiadau dawns, yngh...