infoengine

  • Category: Cyngor ar fudddaliadau (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 51 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Cyngor ar fudddaliadau"

144 onwy Road, , Llandudno Junction, LL31 9ND
0333 2000 601 newtown@cambriancu.com http://www.cambriancu.com

Cambrian Credit Union was established in 1959. Since then, we have grown to be one of the largest credit unions serving the Winnipeg and Selkirk marketplaces. With more than $3.3 billion in assets and over 60,000 members, we...

The Care Centre, Forge Road, Machynlleth, SY20 8EQ
01654 700192 enquiries@advicemidwales.org.uk https://www.advicemidwales.org.uk/

Rydyn ni, Cyngor Canolbarth Cymru, yma i estyn help llaw gyda phroblemau a chymhlethdodau bywyd bob dydd trwy ddarparu gwasanaeth cyngor yn rhad ac am ddim, yn ddiduedd, ac yn gwbl gyfrinachol.

Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk http://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Age Cymru Powys yw eich elusen leol sydd yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau i bobl hŷn ym Mhowys.

Pob blwyddyn rydym yn cyrraedd dros 6,500 o bobl hŷn sydd yn byw ym Mhowys. Gall un ohonynt fod yn chi, yn ffrind neu bert...

47 Station Road, , Port Talbot, SA131NW
01639 882536 mail@dewishousing.org

Supported accommodation project for young single homeless people aged between 16 & 25 in the Neath Port Talbot County Borough

Shaw House, 27 West Way, Oxford, OX2 0QH
http://www.rabi.org.uk

Elusen sy'n darparu grantiau i'r gymdeithas amaethyddol pan fo'r esgid yn gwasgu.

Ladywell House, , Newtown, SY16 1QS
01686 628963 http://www.powyscitizensadvice.org.uk

We offer free, confidential, independent and impartial advice. Advice and help can be given by trained advisers by telephone or face-to-face in our own premises or at outreach locations throughout Powys on a wide range of i...

Manteg, Penslade, Fishguard, SA65 9PB
01495 272479 enquiries@a-a-s-c.org.uk http://www.a-a-s-c.org.uk

Affected by an asbestos related illness, we can offer help and support across Wales signposting to legal , health or benefit services or other 3rd sector organisations.

City Gates, 50a Wind Street, Swansea, SA1 1EE
https://citizensadvicesnpt.org.uk

Local Citizens Advice Charity offering free advice and information.

Singleton Hospital, Sketty Lane, Swansea, SA2 8QL
01792 200000 sarah.hughes@maggiescentres.org http://www.maggiescentres.org/swansea

Find your way through cancer - come to Maggie's Cancer Support Centre

13c Valley Way, , Enterprise Park, Llansamlet, SA6 8QP
01792 798599 enquiries@candrwb.co.uk http://www.careandrepair.org.uk/en/your-area/western-bay-care-repair/

Care & Repair Western Bay aims to relieve the needs of people living in the areas of Swansea and Neath Port Talbot who are disadvantaged by reason of age, ill-health or disability, by the provision of support, assistance, fac...