infoengine

  • Category: Cyngor ar fudddaliadau (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 50 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Cyngor ar fudddaliadau"

The Care Centre, Forge Road, Machynlleth, SY20 8EQ
01654 700192 enquiries@advicemidwales.org.uk https://www.advicemidwales.org.uk/

Rydyn ni, Cyngor Canolbarth Cymru, yma i estyn help llaw gyda phroblemau a chymhlethdodau bywyd bob dydd trwy ddarparu gwasanaeth cyngor yn rhad ac am ddim, yn ddiduedd, ac yn gwbl gyfrinachol.

144 onwy Road, , Llandudno Junction, LL31 9ND
0333 2000 601 newtown@cambriancu.com http://www.cambriancu.com

Cambrian Credit Union was established in 1959. Since then, we have grown to be one of the largest credit unions serving the Winnipeg and Selkirk marketplaces. With more than $3.3 billion in assets and over...

Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk http://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Age Cymru Powys yw eich elusen leol sydd yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau i bobl hŷn ym Mhowys.

Pob blwyddyn rydym yn cyrraedd dros 6,500 o bobl hŷn sydd yn byw ym Mhowys. Gall un...

Manteg, Penslade, Fishguard, SA65 9PB
01495 272479 enquiries@a-a-s-c.org.uk http://www.a-a-s-c.org.uk

Affected by an asbestos related illness, we can offer help and support across Wales signposting to legal , health or benefit services or other 3rd sector organisations.

Ladywell House, , Newtown, SY16 1QS
01686 628963 http://www.powyscitizensadvice.org.uk

We offer free, confidential, independent and impartial advice. Advice and help can be given by trained advisers by telephone or face-to-face in our own premises or at outreach locations throughout Powys on a wide range...

47 Station Road, , Port Talbot, SA131NW
01639 882536 mail@dewishousing.org

Supported accommodation project for young single homeless people aged between 16 & 25 in the Neath Port Talbot County Borough

Shaw House, 27 West Way, Oxford, OX2 0QH
http://www.rabi.org.uk

Elusen sy'n darparu grantiau i'r gymdeithas amaethyddol pan fo'r esgid yn gwasgu.

Llys Glas, Pleasant Street, Swansea, SA1 5DS
01792739881 https://www.citizensadvicesnpt.org.uk

Local Citizens Advice Charity offering free advice and information.

Unit 5, Ynys Bridge Court, CARDIFF, CF15 9SS
029 2081 1370 info@carerswales.org https://www.carersuk.org/wales

We work on behalf of unpaid carers. We give expert information and champion the rights of unpaid carers

Age Connects Morgannwg, 31 Rear of Taff Street, Pontypridd, CF37 4TR
01443 490650 information@acmorgannwg.org.uk http://www.acmorgannwg.org.uk

Age Connects Morgannwg yw teitl gweithredol Age Concern Morgannwg, elusen ar gyfer pobl hŷn sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont Ar Ogwr a Merthyr Tudful. Rydym yn ymroddedig i gael yr help y mae...