infoengine

  • Category: Cyngor ar fudddaliadau (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 39 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Cyngor ar fudddaliadau"

Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk http://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Age Cymru Powys yw eich elusen leol sydd yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau i bobl hŷn ym Mhowys.

Pob blwyddyn rydym yn cyrraedd dros 6,500 o bobl hŷn sydd yn byw ym Mhowys. Gall un...

The Care Centre, Forge Road, Machynlleth, SY20 8EQ

Rydyn ni, Cyngor Canolbarth Cymru, yma i estyn help llaw gyda phroblemau a chymhlethdodau bywyd bob dydd trwy ddarparu gwasanaeth cyngor yn rhad ac am ddim, yn ddiduedd, ac yn gwbl gyfrinachol.

47 Station Road, , Port Talbot, SA131NW
01639 882536 mail@dewishousing.org

Supported accommodation project for young single homeless people aged between 16 & 25 in the Neath Port Talbot County Borough

Shaw House, 27 West Way, Oxford, OX2 0QH
http://www.rabi.org.uk

Elusen sy'n darparu grantiau i'r gymdeithas amaethyddol pan fo'r esgid yn gwasgu.

Ladywell House, , Newtown, SY16 1QS
http://www.powyscitizensadvice.org.uk

We offer free, confidential, independent and impartial advice. Advice and help can be given by trained advisers by telephone or face-to-face in our own premises or at outreach locations throughout Powys on a wide range...

26, Market Street, , Newtwon, SY16 2PD
01686 623741 newtown@cambriancu.com http://www.cambriancu.com/en/

Cambrian Credit Union was established in 1959. Since then, we have grown to be one of the largest credit unions serving the Winnipeg and Selkirk marketplaces. With more than $3.3 billion in assets and over...

Ty Canol, Ffordd Croesawdy, Newtown, SY16 1AL
01686 620760 enquiries@crpowys.co.uk http://www.crpowys.org.uk

What is Care and Repair in Powys? It is a housing advice agency which will advise and support older or disabled people who need repairs, improvements or adaptations carried out to their homes.

Manteg, Penslade, Fishguard, SA65 9PB

Affected by an asbestos related illness, we can offer help and support across Wales signposting to legal , health or benefit services or other 3rd sector organisations.

Meyler House, St Thomas Green, Haverfordwest, SA61 1QP

West Wales Care and Repair is a charitable organisation assisting older or disabled people who need assistance with repairs, improvements or disabled adaptations to their homes.

Ty John Pathy, 13/14 Neptune Court,, Vanguard Way,, Cardiff., CF245PJ
08000223444 advice@agecymru.org.uk http://www.agecymru.org.uk/advice

Age Cymru yw’r elusen arweiniol ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Rydym yn ymgyrchu, ymchwilio achodi arian, i sicrhau ein bod yn creu bywyd gwell i bobl
hŷn. Rydym yn sicrhau bod lleisiau pobl hŷn...