infoengine

  • Category: Cyngor ar fudddaliadau (Clear)

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 48 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Cyngor ar fudddaliadau"

Ty Canol, Ffordd Croesawdy, Newtown, SY16 1AL
01686 620760 enquiries@crpowys.co.uk http://www.crpowys.org.uk

What is Care and Repair in Powys? It is a housing advice agency which will advise and support older or disabled people who need repairs, improvements or adaptations carried out to their homes.

Marlow, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597 825908 enquiries@acpowys.org.uk http://www.ageuk.org.uk/cymru/powys/

Age Cymru Powys yw eich elusen leol sydd yn cynnig cefnogaeth a gwasanaethau i bobl hŷn ym Mhowys.

Pob blwyddyn rydym yn cyrraedd dros 6,500 o bobl hŷn sydd yn byw ym Mhowys. Gall un...

144 onwy Road, , Llandudno Junction, LL31 9ND
0333 2000 601 newtown@cambriancu.com http://www.cambriancu.com

Cambrian Credit Union was established in 1959. Since then, we have grown to be one of the largest credit unions serving the Winnipeg and Selkirk marketplaces. With more than $3.3 billion in assets and over...

The Care Centre, Forge Road, Machynlleth, SY20 8EQ

Rydyn ni, Cyngor Canolbarth Cymru, yma i estyn help llaw gyda phroblemau a chymhlethdodau bywyd bob dydd trwy ddarparu gwasanaeth cyngor yn rhad ac am ddim, yn ddiduedd, ac yn gwbl gyfrinachol.

47 Station Road, , Port Talbot, SA131NW
01639 882536 mail@dewishousing.org

Supported accommodation project for young single homeless people aged between 16 & 25 in the Neath Port Talbot County Borough

Manteg, Penslade, Fishguard, SA65 9PB
01495 272479 enquiries@a-a-s-c.org.uk http://www.a-a-s-c.org.uk

Affected by an asbestos related illness, we can offer help and support across Wales signposting to legal , health or benefit services or other 3rd sector organisations.

Shaw House, 27 West Way, Oxford, OX2 0QH
http://www.rabi.org.uk

Elusen sy'n darparu grantiau i'r gymdeithas amaethyddol pan fo'r esgid yn gwasgu.

Ladywell House, , Newtown, SY16 1QS
http://www.powyscitizensadvice.org.uk

We offer free, confidential, independent and impartial advice. Advice and help can be given by trained advisers by telephone or face-to-face in our own premises or at outreach locations throughout Powys on a wide range...

Llys Glas, Pleasant Street, Swansea, SA1 5DS
https://www.citizensadvicesnpt.org.uk

Local Citizens Advice Charity offering free advice and information.

Dorothy Hughes House, Westwood Road, Welshpool, SY21 7QW

we provide Independent living sheltered housing.