infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 2 sefydliadau a gwasanaethau yng nghategori "Cyllido" o fewn Sir Ddinbych yn y St. Asaph

Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF
01824702441 engagement@dvsc.co.uk https://www.dvsc.co.uk/home

Rydym yn rhan o rwydwaith o gefnogaeth i'r 3ydd sector yng Nghymru.
Rydym yn darparu Cefnogaeth 3ydd Sector yn Sir Ddinbych ar draws pedair colofn gwirfoddoli, llywodraethu da, cyllid cynaliadwy a dylanwadu ac ymgysylltu.

Naylor Leyland Centre, Well Street, Ruthin, LL15 1AF
01824702441 engagement@dvsc.co.uk https://www.dvsc.co.uk/home

We are part of a network of support for the 3rd sector in Wales.
We deliver 3rd Sector Support in Denbighshire across four pillars of volunteering, good governance, sustainable funding and influencing & engagement.