infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 14 gwasanaethau o fewn Sir y Fflint yn y Mold

Darparwyd gan Cabinetz cic Gwasanaeth ar gael yn Saltney, Sir y Fflint Yr Amgylchedd Cymuned
unit1a, block 1, Brymau 3 Industrial Estate , , Rivel Lane , Saltney, ch48rq
0743 2315470 cabinznet@gmail.com ww.w reuse.com www.cabinz.net

Rydym yn cyfanwerthu blychau rhanedig cost isel o ansawdd uchel o sgriwiau, gosodiadau a chaledwedd, stoc clirio dalennau to ac inswleiddio i grwpiau Cymunedol a busnesau bach

Rhewl, Rhesycae Road, Hendre, , MOLD, CH7 5QW
07815513629 planning@4x4responsewales.org 4x4responsewales.org

As an area group within 4x4 Response Wales we provide assistance to the emergency services and emergency planning officers during times of adverse weather and other emergencies.

Darparwyd gan Canolfan Gymunedol Coed-Llai Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint Cymuned
King Street, Leeswood, Mold, CH7 4SB
07963777726 leeswoodcommunitycentre@gmail.com

Canolfan Gymunedol yng Nghoed-llai, Sir y Fflint. Nifer o leoedd ar gael i'w llogi o ystafelloedd bach i neuadd fawr gyda llwyfan a bar trwyddedig. Cegin gydag ecoboiler ar gael i'w defnyddio gan sefydliadau ac ar gyfer digwy...

Darparwyd gan Canolfan Gymunedol Coed-Llai Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint Cymuned
King Street, Leeswood, Mold, CH7 4SB
leeswoodcommunitycentre@gmail.com

Caffi cymunedol sy'n gyfeillgar i oedran ar agor bob dydd Iau 9-12
Wedi'i gydnabod gan Gymdeithas Alzheimer fel un sy'n gweithio tuag at statws Dementia-gyfeillgar.

Darparwyd gan The Daniel Owen Centre Gwasanaeth ar gael yn Mold , Sir y Fflint Cymuned
The Daniel Owen Centre, Earl Road, Mold , CH7 1AP
01352754792 danielowencentre@outlook.com www.danielowencentre.com

The Daniel Owen Centre is nestled into the town's famous Daniel Owen Square. We are a centre that offers room hire and events and boasts a wonderful cafe delivering you the finest food and beverages countywide. We have the ma...

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Fflint Gwasanaeth ar gael yn Holywell, Sir y Fflint
Red Cross Desk, Holywell Community Hospital, Holywell, CH8 7TZ
03000 85 66 67 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Darparwyd gan Parkfields Community Centre Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint Plant a Theuluoedd Ieuenctid Cymuned
Parkfields Community Centre, Ash Grove, Mold, CH7 1TB
01352 756337 parkfieldsccmold@outlook.com

Parkfields Community Centre provides welcoming facilities and programmes to support people of all ages and backgrounds; our activities include:
• providing meeting spaces, services and advice
• offering educational, socia...

Darparwyd gan My Time Yoga Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint
The Wellbeing Centre, 23b Chester Street, Mold, CH7 1EG
01352 974430 enquiries@newmind.org.uk http://newmind.org.uk

Dru Yoga is a great way to improve your physical and mental wellbeing. It's a gentle form of yoga, based on soft flowing movements, directed breathing and visualisation. With its foundations set firmly in ancient yogic tradit...

Darparwyd gan PentrePeryglon CYF Gwasanaeth ar gael yn Talacre, Sir y Fflint Addysg a hyfforddiant Ieuenctid Plant a Theuluoedd
DangerPoint Ltd, Granary Court Business Park, Station Road, Talacre, CH8 9RL
01745 850414 bookings@dangerpoint.org.uk https://dangerpoint.org.uk/family-day-out/

Chwilio am ddiwrnod allan i’r teulu gyda gwahaniaeth? Yna, edrychwch ddim ymhellach! Mae PentrePeryglon yn cynnig diwrnod llawn hwyl i chi.
Yn ystod gwyliau ysgol lleol, mae PentrePeryglon yn agor y ganolfan ar gyfer ein Hel...

Darparwyd gan CAWA - Clwyd Alyn Women's Aid ( Domestic abuse service ) Gwasanaeth ar gael yn Flint , Sir y Fflint
The Old Court House , 34 Church Street, Flint , CH6 5AE
01352 712 150 cahawomensaid@clwydalyn.co.uk

Mae Cymorth i Fenywod CA yn darparu gwasanaethau gwybodus, cyfrinachol ac arbenigol i fenywod a phlant (gwrywaidd a benyw) sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig, trais rhywiol a/neu reolaeth orfodol, ledled Gorllew...

Darparwyd gan PentrePeryglon CYF Gwasanaeth ar gael yn Talacre, Sir y Fflint Cymuned Ieuenctid Plant a Theuluoedd
DangerPoint Ltd, Granary Court Business Park, Station Road, Talacre, CH8 9RL
01745 850414 bookings@dangerpoint.org.uk www.dangerpoint.org.uk

Similarly to the Core Programme, ActionPo!nt is an interactive tour led by trained Rangers around 16 life like scenarios. However, the emphasis this time around is on climate change and how we can make small changes that can...

Darparwyd gan Parkinson's Support Group - Flintshire Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint
Mynydd Isa Community Centre, Mercia Drive, Mold,
0344 225 3713 eowen@parkinsons.org.uk https://www.parkinsons.org.uk/about-us/parkinsons-uk-cymru

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyfeillgarwch a chefnogaeth i bobl leol sydd â Parkinson's, eu teuluoedd a'u gofalwyr.<br /><br />Ar hyn o bryd rydym yn cynnig sesiynau Tai Chi a Boccia (bowlio eistedd) wythnosol.<br /><br />Rydy...

Darparwyd gan Home-Start Flintshire, cefnogi teuluoedd yn Sir y Fflint Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint
Unit 3, Mold Business Park, Mold, CH7 1XP
01352 744060 admin@home-startflintshire.org.uk https://www.home-startflintshire.org.uk

Mae Home-Start Sir y Fflint yn credu bod angen plentyndod hapus a diogel ar blant a bod rhieni’n chwarae rhan allweddol wrth roi dechrau da mewn bywyd i blant i’w helpu i gyflawni eu llawn botensial. Mae Home-Start yn cynnig...

Darparwyd gan Home- Start Flintshire Play, Sgwrsio a Crefft (I rai dan 25 oed) Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint
Unit 3, Mold Business Park, Mold, CH7 1XP
01352 744060 jenny.citra@home-startflintshire.org.uk https://home-startflintshire.org.uk/

Sesiynau galw heibio am ddim i rieni/gofalwyr a’u plant gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft, chwarae meddal a chreadigol.<br />Mae’r grŵp yn darparu lle diogel i rieni ifanc siarad â staff, gwirfoddolwyr a theuluoedd erail...