infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 14 gwasanaethau o fewn Sir y Fflint yn y Bwcle

Darparwyd gan Flintshire Local Voluntary Council (FLVC) Gwasanaeth ar gael yn Sir y Fflint Iechyd a gofal cymdeithasol
Corlan, Mold Business Park, Wrexham Road, Mold, , CH7 1XP
01352 744 015 karen.peters@flvc.org.uk https://www.flvc.org.uk/en/engagement-and-influencing/health-social-care-wellbeing/north-east-wales-wellbeing-network/

The aims of the network are to:

Bring together third sector organisations to present a collective voice
Motivate, inspire, include and build trust among third sector organisations
Share information and good p...

Darparwyd gan PentrePeryglon CYF Gwasanaeth ar gael yn Talacre, Sir y Fflint Plant a Theuluoedd Cymuned Addysg a hyfforddiant
DangerPoint Ltd, Granary Court Business Park, Station Road, Talacre, CH8 9RL
01745 850414 info@dangerpoint.org.uk http://dangerpoint.org.uk/

Taith ryngweithiol dan arweiniad Ceidwaid hyfforddedig o gwmpas 16 senario tebyg i fywyd. Mae grwpiau'n cymryd rhan mewn cwis gan ddefnyddio dyfeisiau pleidleisio cyn ac ar ôl eu taith i fesur dysgu.

Darparwyd gan Cludiant Cymunedol Ffiniau Cymru Gwasanaeth ar gael yn Buckley, Sir y Fflint Anabledd Pobl hŷn Cymuned
Town Hall Building, Mold Road, Buckley, CH7 2JB
01244 544474 info@welshborderct.co.uk

Established in 1991 Welsh Border Community Transport is a Charity based in Flintshire that provides a cost effective means for elderly and disabled persons to attend medical, wellbeing, social and a range of other appointment...

Rhewl, Rhesycae Road, Hendre, , MOLD, CH7 5QW
07815513629 planning@4x4responsewales.org 4x4responsewales.org

As an area group within 4x4 Response Wales we provide assistance to the emergency services and emergency planning officers during times of adverse weather and other emergencies.

Darparwyd gan My Time Yoga Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint
The Wellbeing Centre, 23b Chester Street, Mold, CH7 1EG
01352 974430 enquiries@newmind.org.uk http://newmind.org.uk

Dru Yoga is a great way to improve your physical and mental wellbeing. It's a gentle form of yoga, based on soft flowing movements, directed breathing and visualisation. With its foundations set firmly in ancient yogic tradit...

Darparwyd gan 0-5 Grŵp Rhieni a Phlant Bach ar gyfer Plant ag Anghenion Ychwanegol Gwasanaeth ar gael yn Buckley, Sir y Fflint
Westwood Early Years Centre, Tabernacle Street, Buckley,
07834006275 FFDS@actionforchildren.org.uk

Dewch draw i ganiatáu i'ch plentyn chwarae mewn amgylchedd tawel gydag adnoddau naturiol, chwarae tywod a dŵr. Rydym yn darparu ar gyfer plant o'u genedigaeth hyd at 5 oed naill ai ag anghenion ychwanegol neu'n aros am ddiagn...

Darparwyd gan Cabinetz cic Gwasanaeth ar gael yn Saltney, Sir y Fflint Yr Amgylchedd Cymuned
unit1a, block 1, Brymau 3 Industrial Estate , , Rivel Lane , Saltney, ch48rq
0743 2315470 cabinznet@gmail.com ww.w reuse.com www.cabinz.net

Rydym yn cyfanwerthu blychau rhanedig cost isel o ansawdd uchel o sgriwiau, gosodiadau a chaledwedd, stoc clirio dalennau to ac inswleiddio i grwpiau Cymunedol a busnesau bach

Darparwyd gan Parkfields Community Centre Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint Plant a Theuluoedd Ieuenctid Cymuned
Parkfields Community Centre, Ash Grove, Mold, CH7 1TB
01352 756337 parkfieldsccmold@outlook.com

Parkfields Community Centre provides welcoming facilities and programmes to support people of all ages and backgrounds; our activities include:
• providing meeting spaces, services and advice
• offering educational, socia...

Darparwyd gan Age Connects North East Wales Gwasanaeth ar gael yn Flint, Sir y Fflint
Lewis House, Swan Street, Flint, CH6
08450 549 969 info@ageconnectsnewales.org.uk https://www.ageconnectsnewales.org.uk

Age Connects North East Wales supports older people in the communities of Flintshire and Wrexham by offering the following services:<br /><br /><br /><br />Information and Advice: information provision on a wide range of issu...

Darparwyd gan Age Connects North East Wales Coffee Afternoon Gwasanaeth ar gael yn Flint, Sir y Fflint
Lewis House, Swan Street, Flint, CH6
08450549969 info@ageconnectsnewales.org.uk https://www.ageconnectsnewales.org.uk

Coffee afternoon every Monday from 1:30pm-3:00pm. Older people are able to enjoy a cup of tea or coffee, cake and chat or play dominoes with other local older people in a friendly and welcoming environment. Cost is £1 which i...

Darparwyd gan Gartref o'r Ysbyty Fflint Gwasanaeth ar gael yn Holywell, Sir y Fflint
Red Cross Desk, Holywell Community Hospital, Holywell, CH8 7TZ
03000 85 66 67 northwales@redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol .

Darparwyd gan The Daniel Owen Centre Gwasanaeth ar gael yn Mold , Sir y Fflint Cymuned
The Daniel Owen Centre, Earl Road, Mold , CH7 1AP
01352754792 danielowencentre@outlook.com www.danielowencentre.com

The Daniel Owen Centre is nestled into the town's famous Daniel Owen Square. We are a centre that offers room hire and events and boasts a wonderful cafe delivering you the finest food and beverages countywide. We have the ma...

Darparwyd gan Parkinson's Support Group - Flintshire Gwasanaeth ar gael yn Mold, Sir y Fflint
Mynydd Isa Community Centre, Mercia Drive, Mold,
0344 225 3713 eowen@parkinsons.org.uk https://www.parkinsons.org.uk/about-us/parkinsons-uk-cymru

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyfeillgarwch a chefnogaeth i bobl leol sydd â Parkinson's, eu teuluoedd a'u gofalwyr.<br /><br />Ar hyn o bryd rydym yn cynnig sesiynau Tai Chi a Boccia (bowlio eistedd) wythnosol.<br /><br />Rydy...

Darparwyd gan CAWA - Clwyd Alyn Women's Aid ( Domestic abuse service ) Gwasanaeth ar gael yn Flint , Sir y Fflint
The Old Court House , 34 Church Street, Flint , CH6 5AE
01352 712 150 cahawomensaid@clwydalyn.co.uk

Mae Cymorth i Fenywod CA yn darparu gwasanaethau gwybodus, cyfrinachol ac arbenigol i fenywod a phlant (gwrywaidd a benyw) sy’n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig, trais rhywiol a/neu reolaeth orfodol, ledled Gorllew...