infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 10 gwasanaethau o fewn Gwynedd yn y Caernarfon

Darparwyd gan Social Value Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Mantell Gwynedd, 23-25 y Bont Bridd, Caernarfon, LL55 1AB
01286 672626 eleri@mantellgwynedd.com https://mantellgwynedd.com/eng/social-value-cymru.html

Social Value Cymru provides social value support, advice and consultancy services to third sector organisations across Gwynedd and beyond.

Using our expertise and experience we can provide you with a range of services that...

Darparwyd gan Mantell Gwynedd Cyf Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Iechyd a gofal cymdeithasol Gwirfoddoli Cyllido
23 - 25 Bridge Street, , Caernarfon, LL55 1AB
01286 672626 ymholiadau@mantellgwynedd.com https://mantellgwynedd.com/eng/index.html

Mantell Gwynedd supports voluntary and community groups, to encourage individuals to volunteer and to be a strong voice for the third sector in Gwynedd.

Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk

Mae Epilepsy Action yn elusen sy'n gwella bywydau pawb y mae epilepsi yn effeithio arnynt. Rydyn ni'n rhoi cyngor, yn gwella gofal iechyd, yn gronfa ymchwil ac yn ymgyrchu dros newid

Darparwyd gan Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
Unit 8-9, Llys y Fedwen, Bangor, LL57 4BL
01286 889 360 gofalathrwsio@gofalathrwsio.org http://www.careandrepair.org.uk/en/your-area/gofal-thrwsio-gwynedd-mon/

Rydym yn helpu pobl hŷn sy'n berchnogion ar eu cartrefi neu yn denantiaid preifat - i atgyweirio, addasu a chynnal a chadw eu cartrefi er mwyn sicrhau bod eu cartref yn le saff, diogel a chlyd i fyw ynddo.<br />Byddwn yn ymwe...

Darparwyd gan Gwasanaeth Tai a gwasanaeth Nacro Gwynedd Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
64 High Street, , , Bangor, LL57 1NR
07483030196 emma.jones@nacro.org.uk http://www.Nacro.org.uk

Mae'r Gwasanaeth Tai a Chymorth, Gwasanaeth Doorstop, a Gwasanaeth Cymorth ar gael fel bo'r angen yng Ngwynedd ac yn cael ei ariannu drwy Raglen Cefnogi Pobol Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn cynnig cartref a chymorth dros dr...

Darparwyd gan Ynys Mon a Gwynedd Mind Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd
Y Galeri, , Caernarfon,
01286 685279 info@monagwyneddmind.co.uk

Sylwch: Yn ystod yr achosion o Covid-19, mae ein holl wasanaethau yn dal i redeg dros y ffôn a thrwy adnoddau rhyngrwyd.<br />Mae pob gwasanaeth yn cael ei redeg i ffwrdd o leoliadau iechyd meddwl traddodiadol ac yn cael eu l...

Darparwyd gan betsi cadwaladr university health board Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Iechyd a gofal cymdeithasol
Community Therapy Team, Ysbyty Eryri, Caernarfon, LL55 2YE
03000 851590 bcu.communitytherapies@wales.nhs.uk

health board

Darparwyd gan Epilepsy Action Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant
Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk/volunteer/face-to-face-epilepsy-awareness-training

Mae hwn yn wasanaeth a datblygwyd i hyfforddi unigolyn ar ymwybyddiaeth o epilepsi

Darparwyd gan Epilepsy Action Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Plant a Theuluoedd Cyngor ac eiriolaeth
Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk/virtual-groups

Mae grwpiau rhithwir o Epilepsy Action yn ffordd wych o gysylltu ag eraill sydd â phrofiadau o epilepsi, mewn amgylchedd diogel a hamddenol

Darparwyd gan Ensemble Cymru Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd Cymuned
Ystafell 346, Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
01248383257 post@ensemble.cymru https://ensemble.cymru

Ensemble Cymru, Resident Ensemble at Bangor University and Venue Cymru, Llandudno, is the leading chamber music group performing in Wales.

Our core team of 16 musicians and singers collectively bring outstanding music, joy...