Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 16 gwasanaethau o fewn Gwynedd yn y Harlech

Darparwyd gan Social Value Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Addysg a hyfforddiant Cyfryngwyr
Mantell Gwynedd, 23-25 y Bont Bridd, Caernarfon, LL55 1AB
01286 672626 eleri@mantellgwynedd.com https://mantellgwynedd.com/eng/social-value-cymru.html

Social Value Cymru provides social value support, advice and consultancy services to third sector organisations across Gwynedd and beyond.

Using our expertise and experience we can provide you with a range of services that...

Darparwyd gan Mantell Gwynedd Cyf Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Iechyd a gofal cymdeithasol Gwirfoddoli Cyllido
23 - 25 Bridge Street, , Caernarfon, LL55 1AB
01286 672626 ymholiadau@mantellgwynedd.com https://mantellgwynedd.com/eng/index.html

Mantell Gwynedd supports voluntary and community groups, to encourage individuals to volunteer and to be a strong voice for the third sector in Gwynedd.

Darparwyd gan Epilepsy Action Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Cyngor ac eiriolaeth Anabledd Cyflyrau Niwrolegol
Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk

Mae Epilepsy Action yn elusen sy'n gwella bywydau pawb y mae epilepsi yn effeithio arnynt. Rydyn ni'n rhoi cyngor, yn gwella gofal iechyd, yn gronfa ymchwil ac yn ymgyrchu dros newid

Darparwyd gan Tîm o Amgylch Y Denantiaeth TGP Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Cyngor ac eiriolaeth Ieuenctid Tai
Victoria Chambers, 4 Stryd y Plas / 4 Palace Street, Caernarfon, LL55 1RR
01492 550170 tatt@tgpcymru.org.uk https://www.tgpcymru.org.uk/what-we-do/team-around-the-tenancy/

Gwneud digartrefedd i bobl ifanc ‘yn brin, yn fyr ac anghylchol’,
ac atal unigrwydd.

Mae Tîm o Amgylch y Denantiaeth (TAtT) yn wasanaeth arloesol sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymunedol y Loteri Gene...

Darparwyd gan Ensemble Cymru Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd Cymuned
Ystafell 346, Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
01248383257 post@ensemble.cymru https://ensemble.cymru

Ensemble Cymru, Resident Ensemble at Bangor University and Venue Cymru, Llandudno, is the leading chamber music group performing in Wales.

Our core team of 16 musicians and singers collectively bring outstanding music, joy...

Darparwyd gan Epilepsy Action Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Plant a Theuluoedd Cyngor ac eiriolaeth
Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk/virtual-groups

Mae grwpiau rhithwir o Epilepsy Action yn ffordd wych o gysylltu ag eraill sydd â phrofiadau o epilepsi, mewn amgylchedd diogel a hamddenol

Darparwyd gan Epilepsy Action Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant
Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk/volunteer/face-to-face-epilepsy-awareness-training

Mae hwn yn wasanaeth a datblygwyd i hyfforddi unigolyn ar ymwybyddiaeth o epilepsi

Darparwyd gan betsi cadwaladr university health board Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Iechyd a gofal cymdeithasol
Community Therapy Team, Ysbyty Eryri, Caernarfon, LL55 2YE
03000 851590 bcu.communitytherapies@wales.nhs.uk

health board

Darparwyd gan Cylch Meithrin Twtil Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd
Naeuadd yr eglwys d/o yr ysgol, Santes Helen, Caernarfon, LL55 1PF
07587537609 cylchmeithrintwtil@gmail.com

Gofal cyn ysgol i blant meithrin 2 - 4 oed

Darparwyd gan Ynys Mon a Gwynedd Mind Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd
Y Galeri, , Caernarfon,
01286 685279 info@monagwyneddmind.co.uk

Sylwch: Yn ystod yr achosion o Covid-19, mae ein holl wasanaethau yn dal i redeg dros y ffôn a thrwy adnoddau rhyngrwyd.
Mae pob gwasanaeth yn cael ei redeg i ffwrdd o leoliadau iechyd meddwl traddodiadol ac yn cael eu l...

Darparwyd gan Cefnogaeth Gyffredinol Hafal Gwynedd Gwasanaeth ar gael yn Porthmadog, Gwynedd Cymuned Anabledd Chwaraeon a hamdden
110 High Street, , Porthmadog,
01766 513 800 samantha.hughes@hafal.org https://www.hafal.org/

Mae Hafal Gwynedd yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad.

Cefnogaeth Gyffredinol Hafal Gwynedd mae'n cynnwys gwybodaeth, gwaith grwp, cael llais wrth gynllunio gwasa...

Darparwyd gan Sing with Us - Bangor Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
Penrhyn Hall, Tan - y - Fynwent, Bangor,
info@tenovuscancercare.org.uk: Anyone

Singing is a powerful force. It unites people, improves well-being and it makes you happier. The best bit is everybody can sing - even if you don't think you can! Our Sing with Us choirs are for anyone affected by cancer. The...

Darparwyd gan Bangoru3a Gwasanaeth ar gael yn Bodorgan, Gwynedd Addysg a hyfforddiant Chwaraeon a hamdden Pobl hŷn
Heatherbrae, The Drive,, Malltraeth, Bodorgan, LL62 5AW
079 33 97 84 80 bangormembership@gmail.com https://bangoru3a.org.uk

A welcoming organisation that provide opportunities for members from all walks of life to share their experiences and enjoy a wide variety of educational, creative and leisure activities together.

Darparwyd gan Canolfan Lon Abaty - Bangor Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
5-9 Abbey Road, , Bangor,
01248354888 ARC@abbeyroadcentre.co.uk http://www.abbeyroadcentre.co.uk

Rydym yn Adnoddau Iechyd Meddwl a Chanolfan Wybodaeth, wedi ein lleoli o fewn Bangor, Gwynedd.

Ein nod yw cefnogi iechyd meddwl cadarnhaol drwy ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth a chanllawiau sy'n berthnasol y rhai s...

Darparwyd gan Gwasanaeth Tai a gwasanaeth Nacro Gwynedd Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
64 High Street, , , Bangor, LL57 1NR
07483030196 emma.jones@nacro.org.uk http://www.Nacro.org.uk

Mae'r Gwasanaeth Tai a Chymorth, Gwasanaeth Doorstop, a Gwasanaeth Cymorth ar gael fel bo'r angen yng Ngwynedd ac yn cael ei ariannu drwy Raglen Cefnogi Pobol Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn cynnig cartref a chymorth dros dr...

Darparwyd gan Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice Gwasanaeth ar gael yn Pwllheli, Gwynedd
12 Penlan Street, , Pwllheli,
0808 27 87 922 https://cabgwynedd.wales/contact/

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim i helpu pobl oresgyn eu problemau.

Rydym yn llais i’n cleientiaid â’n defnyddwyr ar y materion sy’n bwysig iddynt.

Rydym yn gwerth...