infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 9 gwasanaethau o fewn Gwynedd yn y Pwllheli

Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk

Mae Epilepsy Action yn elusen sy'n gwella bywydau pawb y mae epilepsi yn effeithio arnynt. Rydyn ni'n rhoi cyngor, yn gwella gofal iechyd, yn gronfa ymchwil ac yn ymgyrchu dros newid

Darparwyd gan Epilepsy Action Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant
Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk/volunteer/face-to-face-epilepsy-awareness-training

Mae hwn yn wasanaeth a datblygwyd i hyfforddi unigolyn ar ymwybyddiaeth o epilepsi

Darparwyd gan Epilepsy Action Cymru Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Plant a Theuluoedd Cyngor ac eiriolaeth
Po Box 247, , Caernarfon, LL55 9BW
07739093211 jpaterson@epilepsy.org.uk https://www.epilepsy.org.uk/virtual-groups

Mae grwpiau rhithwir o Epilepsy Action yn ffordd wych o gysylltu ag eraill sydd â phrofiadau o epilepsi, mewn amgylchedd diogel a hamddenol

Darparwyd gan Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
Unit 8-9, Llys y Fedwen, Bangor, LL57 4BL
01286 889 360 gofalathrwsio@gofalathrwsio.org http://www.careandrepair.org.uk/en/your-area/gofal-thrwsio-gwynedd-mon/

Rydym yn helpu pobl hŷn sy'n berchnogion ar eu cartrefi neu yn denantiaid preifat - i atgyweirio, addasu a chynnal a chadw eu cartrefi er mwyn sicrhau bod eu cartref yn le saff, diogel a chlyd i fyw ynddo.<br />Byddwn yn ymwe...

Darparwyd gan Gwasanaeth Tai a gwasanaeth Nacro Gwynedd Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
64 High Street, , , Bangor, LL57 1NR
07483030196 emma.jones@nacro.org.uk http://www.Nacro.org.uk

Mae'r Gwasanaeth Tai a Chymorth, Gwasanaeth Doorstop, a Gwasanaeth Cymorth ar gael fel bo'r angen yng Ngwynedd ac yn cael ei ariannu drwy Raglen Cefnogi Pobol Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn cynnig cartref a chymorth dros dr...

Darparwyd gan Ynys Mon a Gwynedd Mind Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd
Y Galeri, , Caernarfon,
01286 685279 info@monagwyneddmind.co.uk

Sylwch: Yn ystod yr achosion o Covid-19, mae ein holl wasanaethau yn dal i redeg dros y ffôn a thrwy adnoddau rhyngrwyd.<br />Mae pob gwasanaeth yn cael ei redeg i ffwrdd o leoliadau iechyd meddwl traddodiadol ac yn cael eu l...

Darparwyd gan betsi cadwaladr university health board Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd Iechyd a gofal cymdeithasol
Community Therapy Team, Ysbyty Eryri, Caernarfon, LL55 2YE
03000 851590 bcu.communitytherapies@wales.nhs.uk

health board

Darparwyd gan Ensemble Cymru Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd Cymuned
Ystafell 346, Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
01248383257 post@ensemble.cymru https://ensemble.cymru

Ensemble Cymru, Resident Ensemble at Bangor University and Venue Cymru, Llandudno, is the leading chamber music group performing in Wales.

Our core team of 16 musicians and singers collectively bring outstanding music, joy...

Darparwyd gan Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice Gwasanaeth ar gael yn Pwllheli, Gwynedd
12 Penlan Street, , Pwllheli,
0808 27 87 922 https://cabgwynedd.wales/contact/

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim i helpu pobl oresgyn eu problemau.<br /><br />Rydym yn llais i’n cleientiaid â’n defnyddwyr ar y materion sy’n bwysig iddynt.<br /><br />Rydym yn gwerth...