Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 9 gwasanaethau o fewn Gwynedd yn y Gerrards Cross

Darparwyd gan Epilepsy Society Gwasanaeth ar gael yn Gerrards Cross, Gwynedd
Chalfont Centre, Chalfont St. Peter, Gerrards Cross, SL9 0RJ
01494 601 400 helpline@epilepsysociety.org.uk https://www.epilepsysociety.org.uk/

Our vision is a full life for everyone affected by epilepsy. We want everyone affected by epilepsy to have the best opportunity for a full life – as free from seizures as possible. We set out to make a difference to every per...

Darparwyd gan Cylch Meithrin Twtil Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd
Naeuadd yr eglwys d/o yr ysgol, Santes Helen, Caernarfon, LL55 1PF
07587537609 cylchmeithrintwtil@gmail.com

Gofal cyn ysgol i blant meithrin 2 - 4 oed

Darparwyd gan Ynys Mon a Gwynedd Mind Gwasanaeth ar gael yn Caernarfon, Gwynedd
Y Galeri, , Caernarfon,
01286 685279 info@monagwyneddmind.co.uk

Sylwch: Yn ystod yr achosion o Covid-19, mae ein holl wasanaethau yn dal i redeg dros y ffôn a thrwy adnoddau rhyngrwyd.
Mae pob gwasanaeth yn cael ei redeg i ffwrdd o leoliadau iechyd meddwl traddodiadol ac yn cael eu l...

Darparwyd gan Cefnogaeth Gyffredinol Hafal Gwynedd Gwasanaeth ar gael yn Porthmadog, Gwynedd Cymuned Anabledd Chwaraeon a hamdden
110 High Street, , Porthmadog,
01766 513 800 samantha.hughes@hafal.org https://www.hafal.org/

Mae Hafal Gwynedd yn helpu pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd i weithio tuag at adferiad.

Cefnogaeth Gyffredinol Hafal Gwynedd mae'n cynnwys gwybodaeth, gwaith grwp, cael llais wrth gynllunio gwasa...

Darparwyd gan Sing with Us - Bangor Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
Penrhyn Hall, Tan - y - Fynwent, Bangor,
info@tenovuscancercare.org.uk: Anyone

Singing is a powerful force. It unites people, improves well-being and it makes you happier. The best bit is everybody can sing - even if you don't think you can! Our Sing with Us choirs are for anyone affected by cancer. The...

Darparwyd gan Bangoru3a Gwasanaeth ar gael yn Bodorgan, Gwynedd Addysg a hyfforddiant Chwaraeon a hamdden Pobl hŷn
Heatherbrae, The Drive,, Malltraeth, Bodorgan, LL62 5AW
079 33 97 84 80 bangormembership@gmail.com https://bangoru3a.org.uk

A welcoming organisation that provide opportunities for members from all walks of life to share their experiences and enjoy a wide variety of educational, creative and leisure activities together.

Darparwyd gan Canolfan Lon Abaty - Bangor Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
5-9 Abbey Road, , Bangor,
01248354888 ARC@abbeyroadcentre.co.uk http://www.abbeyroadcentre.co.uk

Rydym yn Adnoddau Iechyd Meddwl a Chanolfan Wybodaeth, wedi ein lleoli o fewn Bangor, Gwynedd.

Ein nod yw cefnogi iechyd meddwl cadarnhaol drwy ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth a chanllawiau sy'n berthnasol y rhai s...

Darparwyd gan Gwasanaeth Tai a gwasanaeth Nacro Gwynedd Gwasanaeth ar gael yn Bangor, Gwynedd
64 High Street, , , Bangor, LL57 1NR
07483030196 emma.jones@nacro.org.uk http://www.Nacro.org.uk

Mae'r Gwasanaeth Tai a Chymorth, Gwasanaeth Doorstop, a Gwasanaeth Cymorth ar gael fel bo'r angen yng Ngwynedd ac yn cael ei ariannu drwy Raglen Cefnogi Pobol Cyngor Gwynedd. Mae'r cynllun yn cynnig cartref a chymorth dros dr...

Darparwyd gan Cyngor ar Bopeth Gwynedd Citizens Advice Gwasanaeth ar gael yn Pwllheli, Gwynedd
12 Penlan Street, , Pwllheli,
0808 27 87 922 https://cabgwynedd.wales/contact/

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim i helpu pobl oresgyn eu problemau.

Rydym yn llais i’n cleientiaid â’n defnyddwyr ar y materion sy’n bwysig iddynt.

Rydym yn gwerth...