infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 3 sefydliadau a gwasanaethau o fewn Ynys Môn

Canolfan Plant, Ffordd y Coleg, Talwrn Road, Llangefni, LL77 7LP
07557 479405 elen@cynlluncyfeirio.co.uk

Cymorth i blant cyn oed ysgol gydag anableddau neu anghenion dysgu i'w galluogi i fynychu grwpiau chwarae

Llangefni
Park Mount, Glanhwfa Road, Llangefni, LL77 7EY
01248 370797 help@carersoutreach.org.uk www.carersoutreach.org.uk

Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn elusen gofrestredig sy'n darparu gwybodaeth a cefnogaeth i bobl sy'n gofalu am berthnasau, ffrindiau neu gymdogion.<br /><br />Rydym yn darparu:<br />• Clust i wrando<br />• Mynediad i wasanaethau<br />• Gwybodaeth...

Darparwyd gan Gofal Dydd Moelfre Moelfre
Ysgol Gymuned Moelfre, Moelfre, Moelfre,
01286 685 912 info@acgm.co.uk / Beverley@acgm.co.uk / Melissa@acgm.co.uk http://www.ageuk.org.uk/cymru/gwyneddamon/our-services/dementia-day-care/

Darpariaeth gofal dydd yn wythnosol ar Ddydd Gwener yn Hafan, Ysgol Gymunedol, Moelfre, Ynys Môn rhwng 9.45am ac 2.45pm. Cyfle i gymdeithasu dros ginio blasus a chyfle i dderbyn gwybodaeth am wasanaethau Age Cymru Gwynedd...