Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 12 gwasanaethau o fewn Ynys Môn

Darparwyd gan Benllech and District Good Turn Scheme Gwasanaeth ar gael yn Brynteg, Ynys Môn Dementia Pobl hŷn Cymuned
Tyn Gamdda Bungalow, , Brynteg, LL78 8JR
01248853491 bhadfield@hotmail.co.uk http://www.bdgts.co.uk

Criteria for joining the scheme you must be 60 yrs or older, have an incapacity due to illness either short or long term. We are dementia friendly although a chaperone would be required. We are unable to accept wheelchair use...

Darparwyd gan Cynllun Cyfeirio Gwynedd Referral Scheme Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn
Canolfan Plant, Ffordd y Coleg, Talwrn Road, Llangefni, LL77 7LP
07557 479405 elen@cynlluncyfeirio.co.uk

Advice to Cylchoedd Mudiad Meithrin and WPPA pre-school playgroups in Gwynedd to help them enable children with disabilities or learning difficulties to attend the playgroups. We can help repay some of the costs of extra hel...

Darparwyd gan Cynghrair Seiriol Gwasanaeth ar gael yn Beaumaris, Ynys Môn Iechyd a gofal cymdeithasol Pobl hŷn Cymuned
Canolfan Hamdden Beaumaris, Rating Row, Beaumaris, LL58 8AL
01248 305014

Mae Cynllun Tro Da Seiriol (CTDS) wedi'i sefydlu gan Gynghrair Seiriol i roi help i bobl leol sy'n byw yn Ward Seiriol, Ynys Môn. Darperir y gwasanaethau gan wirfoddolwyr. Mae CTDS yno i unrhyw berson sy'n byw yn ardal Seirio...

Darparwyd gan Car Linc Môn Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn
Medrwn Môn, Neuadd y Dref / Town Hall, Sgwâr Bulkeley Square, Llangefni, LL77 7LR
01248 725745 linc@medrwnmon.org

Car Linc Môn is mainly for people living in rural areas where public transport services are scarce, but also for those who are not fit enough to use public transport - in town or country. Since setting up the scheme in 2001 C...

Darparwyd gan Medrwn Môn Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn Cymuned
Neuadd y Dref / Town Hall, Sgwar Bulkeley Square, Llangefni, LL77 7LR
01248724944 post@medrwnmon.org https://www.medrwnmon.org

Nod Medrwn Môn ydy hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli, mudiadau gwirfoddol a chymunedol drwy weithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau ar Ynys Môn i sicrhau eu bod yn chwarae rhan lawn a blaenllaw i ddatblygu potensial yr Yn...

Darparwyd gan Neuadd Bentref Talwrn, Parc Chwarae, Cae Chwarae a Siop Bodeilio Gwasanaeth ar gael yn Talwrn, Llangefni , Ynys Môn Cymuned
Talwrn Village Hall, Tai Lon Goch, Talwrn, Llangefni , LL77 7ST
01248723477 neuaddtalwrnhall@gmail.com

Rydym yn neuadd bentref a siop gymunedol. Mae gennym hefyd Barc Chwarae a Chae Chwarae. Mae'r Siop ar agor yn ystod argyfwng Covid-19 ac mae'n ganolbwynt ar gyfer danfoniadau o ddrws i ddrws, cefnogaeth gymunedol a phwynt Cas...

Darparwyd gan Medrwn Môn Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn Cymuned
Neuadd y Dref / Town Hall, Sgwar Bulkeley Square, Llangefni, LL77 7LR
01248 725745 linc@medrwnmon.org

Mae Linc Cymunedol Môn yn rhedeg gwasanaeth Presgreibio Cymdeithasol ar gyfer unigolion dros 18 oed a theuluoedd sy’n byw ar Ynys Môn. Gall y gwasanaeth eich helpu chi os ydych:

• Yn teimlo’n ynysig yn gymdeithasol
• Eis...

Darparwyd gan Age Well Hwyliog Mon Gwasanaeth ar gael yn Llangefni , Ynys Môn Cymuned Beichiogrwydd Pobl hŷn
Hafan Cefni, Industrial Estate Rd, Llangefni , LL77 7JS
agewellhwyliogmon@gmail.com

A club for the over 50s who meet socially for activities and a chat

Darparwyd gan Gwarchod y Cyhoedd Ynys Môn - Prynwch Efo Hyder Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn
Council Offices, , Llangefni,
01248 752840 tradingstandards@anglesey.gov.uk https://www.anglesey.gov.uk/en/Business/Trading-standards/North-Wales-Buy-With-Confidence-Scheme.aspx

Mewn ymateb i bryderon am ‘fasnachwyr twyllodrus’ sy’n aml yn cael eu hamlygu yn y cyfryngau, cymerodd partneriaeth o Wasanaethau Safonau Masnach y cam arloesol o lunio’r Cynllun Prynwch Efo Hyder.

Mae’r cynllun yn...

Llanddona Village Hall, The Old School, Beaumaris,
01492 542212 northwales@ctnw.org.uk https://www.nwcrossroads.org.uk

Grwp cymunedol i unrhyw un sydd angen cefnogaeth:

- Cael paned mewn awyrgylch groesawgar a di-straen.
- Dysgu mwy am wasanaethau eraill sydd ar gael.
- Gwrdd a sgwrsio gyda phobl.
- Gymryd rhan...

Darparwyd gan Canolfan Cynghori Ynys Mon - Llangefni Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn
Bridge St, , Llangefni,
030033011921 https://www.citizensadvice.org.uk/local/ynys-mon/

Rydyn ni’n darparu cyngor cyfrinachol, diduedd am ddim, ac yn ymgyrchu ar faterion o bwys sy’n effeithio ar fywydau pobl. Mae pobl yn dod atom i drafod pob math o bethau. Efallai fod gennych chi broblemau sy'n ymwneud ag aria...

Darparwyd gan Clybiau Ieuenctid Brynsiencyn Gwasanaeth ar gael yn Gaerwen, Ynys Môn
Brynsiencyn Community Centre, 5 Stad Plas Hen, Gaerwen, LL77 7TW
http://www.anglesey.gov.uk/community/young-people/youth-services/youth-clubs/

Eisiau gwneud rhywbeth newydd efo eich amser sbar ag gwneud ffrindiau newydd?

Mae yna clwbiau ieuenctid drost yr ynys lle fydd pobol ifanc o oed 11 ymlaen yn gallu cyfarfod! Dyma rhai o'r pethau sydd yn mynd ymlae...