Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 7 gwasanaethau o fewn Ynys Môn yn y Dulas

Darparwyd gan Medrwn Môn Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn Cymuned
Neuadd y Dref / Town Hall, Sgwar Bulkeley Square, Llangefni, LL77 7LR
01248724944 post@medrwnmon.org https://www.medrwnmon.org

Nod Medrwn Môn ydy hyrwyddo a chefnogi gwirfoddoli, mudiadau gwirfoddol a chymunedol drwy weithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau ar Ynys Môn i sicrhau eu bod yn chwarae rhan lawn a blaenllaw i ddatblygu potensial yr Yn...

Darparwyd gan Medrwn Môn Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn Cymuned
Neuadd y Dref / Town Hall, Sgwar Bulkeley Square, Llangefni, LL77 7LR
01248 725745 linc@medrwnmon.org

Mae Linc Cymunedol Môn yn rhedeg gwasanaeth Presgreibio Cymdeithasol ar gyfer unigolion dros 18 oed a theuluoedd sy’n byw ar Ynys Môn. Gall y gwasanaeth eich helpu chi os ydych:

• Yn teimlo’n ynysig yn gymdeithasol
• Eis...

Darparwyd gan Clybiau Ieuenctid Brynsiencyn Gwasanaeth ar gael yn Gaerwen, Ynys Môn
Brynsiencyn Community Centre, 5 Stad Plas Hen, Gaerwen, LL77 7TW
http://www.anglesey.gov.uk/community/young-people/youth-services/youth-clubs/

Eisiau gwneud rhywbeth newydd efo eich amser sbar ag gwneud ffrindiau newydd?

Mae yna clwbiau ieuenctid drost yr ynys lle fydd pobol ifanc o oed 11 ymlaen yn gallu cyfarfod! Dyma rhai o'r pethau sydd yn mynd ymlae...

Darparwyd gan Canolfan Cynghori Ynys Mon - Llangefni Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn
Bridge St, , Llangefni,
08082787932 https://www.citizensadvice.org.uk/local/ynys-mon/

Rydyn ni’n darparu cyngor cyfrinachol, diduedd am ddim, ac yn ymgyrchu ar faterion o bwys sy’n effeithio ar fywydau pobl. Mae pobl yn dod atom i drafod pob math o bethau. Efallai fod gennych chi broblemau sy'n ymwneud ag aria...

Darparwyd gan Canolfan Cynghori Ynys Mon - Amlwch Gwasanaeth ar gael yn Amlwch, Ynys Môn
The Old Police Station, Lon Goch, Amlwch,
08082787932 https://www.citizensadvice.org.uk/local/ynys-mon/

Citizens Advice Ynys Mon provides free, confidential and impartial advice and campaign on big issues affecting people's lives.

Our goal is to help everyone find a way forward, whatever problem they face.

Llanddona Village Hall, The Old School, Beaumaris,
01492 542212 northwales@ctnw.org.uk https://www.nwcrossroads.org.uk

Grwp cymunedol i unrhyw un sydd angen cefnogaeth:

- Cael paned mewn awyrgylch groesawgar a di-straen.
- Dysgu mwy am wasanaethau eraill sydd ar gael.
- Gwrdd a sgwrsio gyda phobl.
- Gymryd rhan...

Darparwyd gan Gwarchod y Cyhoedd Ynys Môn - Prynwch Efo Hyder Gogledd Cymru Gwasanaeth ar gael yn Llangefni, Ynys Môn
Council Offices, , Llangefni,
01248 752840 tradingstandards@anglesey.gov.uk https://www.anglesey.gov.uk/en/Business/Trading-standards/North-Wales-Buy-With-Confidence-Scheme.aspx

Mewn ymateb i bryderon am ‘fasnachwyr twyllodrus’ sy’n aml yn cael eu hamlygu yn y cyfryngau, cymerodd partneriaeth o Wasanaethau Safonau Masnach y cam arloesol o lunio’r Cynllun Prynwch Efo Hyder.

Mae’r cynllun yn...