Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 20 gwasanaethau o fewn Casnewydd yn y Marshfield

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd Gwirfoddoli Ieuenctid Cymuned
Room G5, Beechwood House, Beechwood Park, Newport, NP19 8AJ
volunteering@gavo.org.uk https://www.gavo.org.uk/volunteering

Support for Individuals: Our Volunteer Centre provides support, advice & guidance to help you start volunteering. We offer 1-2-1 appointments & help you access an extensive range of volunteering opportunities through www.volu...

Darparwyd gan Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd Cymuned Cyllido
Room G5, Beechwood House, Beechwood Park, Newport, NP19 8AJ
info@gavo.org.uk https://www.gavo.org.uk/third-sector-support

Our Third Sector Development Team are here to support you, providing advice and guidance on governance structures and policies for setting up a new group, to on-going project development and funding sources. The Team work in...

Darparwyd gan Forget-me-not Chorus Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd Dementia
The Beaufort Centre, St Julians, Newport, NP19 7UB
07720947402 jane@forgetmenotchorus.com forgetmenotchorus.com

Mae ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal bob wythnos, ac maent yn ffordd hamddenol a hwyliog o gwrdd â phobl eraill sy'n gwybod sut beth yw byw gyda dementia neu ochr yn ochr ag ef. Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim ac nid oes an...

Darparwyd gan Volunteering Matters Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd Addysg a hyfforddiant Gwirfoddoli
Volunteering Matters, The Levy Centre, 18-24 Lower Clapton Road, London, , , Newport, E5 0PD
07399503450 kenneth.carpenter@volunteeringmatters.org.uk

The Volunteering Matters project Equip+ is launching in Newport to support people aged 16-64 who are currently looking for work, interested in self-employment, or further education and training.

RCCG Vineyard Chapel, Mountjoy street, Newport, NP20 2FA
01633253932 femi.david@rccgvineyardchapel.org.uk

Y plant Affricanaidd is established to support African Families on Child Protection Support Services.

Y plant Affricanaidd is a non-profit, community-based support services for African families in Wales, helping African f...

Darparwyd gan St David's Hospice Care Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
Blackett Avenue, , Newport,
01633 851051 https://stdavidshospicecare.org/

St David’s Hospice Care is committed to providing bespoke, individual care for all our patients and their families. We work alongside patients and hope to support them at the most difficult times of their lives. We aim to ens...

Darparwyd gan Growing Space - Tredegar House Social Enterprise Shop Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
Duffryn, , Newport, NP44 1SN
01633 810718 info@growingspace.org.uk https://www.growingspace.org.uk/

Our shop sells plants, produce and products from across the Growing Space projects in Gwent. Individuals can work at the shop through short term work experience placements, or by volunteering, and be able to gain customer ser...

R1.3 Riverside House, Newport Market, Upper Dock Street, Newport, NP20 1DD
01633927870 advice@settled.org.uk https://settled.org.uk/

Mae Settled yn elusen a sefydlwyd yn 2019 i helpu dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU yr effeithiwyd ar eu hawliau gan Brexit. Buom yn gweithio’n galed i sicrhau bod cymaint â phosibl yn sicrhau eu statws mewnfudo cyn y dyddia...

Darparwyd gan Growing Space - Tredegar House Garden Project Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
Duffryn, , Newport, NP44 1SN
01633 810718 info@growingspace.org.uk https://growingspace.org.uk

Working in the gardens of a National Trust property, learning skills to promote physical and mental well-being

Darparwyd gan Nant Coch Church Babies and Toddlers Group Gwasanaeth ar gael yn Allt-Yr-Yn, Casnewydd
68 Fields Park Road, , Allt-Yr-Yn,
07551988397 http://www.nantcoch.org.uk

Cysylltwch â'r grwp am fwy o wybodaeth. Ar gau yn ystod gwyliau ysgol.

Darparwyd gan The Beresford Pregnancy Councelling Centre Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
Gaer Park Drive, , Newport, NP20 3NN
01633 212320 beresfordcentre@talk21.com http://www.beresfordcentre.org.uk/

The Beresford Centre is a registered charity offering free impartial and confidential counselling to women and their partners in dealing with an unexpected pregnancy and in all situations of pregnancy loss (post termination,...

Darparwyd gan Grŵp Rhieni a Phlant Bach Eglwys St Paul y St Stephen Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
St Stephen's Church, Adeline Street, Newport,
01633 266076 http://www.stpaulsandststephens.org.uk

With a designated baby area and a half time activity, plus an area for the older children to play in the cars. Tea, coffee and biscuits available.

Darparwyd gan Llyfrgell Maindee Library Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
79 Chepstow Road, , Newport, NP19 8BY
01633 309443 admin@maindee.org http://www.maindee.org/maindee-library

Llyfrgell Maindee Library is run by a team of friendly volunteers.
Many local groups and organisations meet in the library.
People use our warm space to borrow books, use computers, hotdesk or for low cost printing....

Darparwyd gan The Companionship Centre - Newport Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
Unit 7, Duffryn Shopping Centre, Newport,
01633 499777 http://www.careone2one.co.uk

It is a small relaxed centre which welcomes anyone aged 50+, who may be lonely, feel isolated or have short term memory problems to meet up and enjoy the companionship of others. Planned around a small tea room, the center wi...

Darparwyd gan Toddlers Gwasanaeth ar gael yn Pillgwenlly, Casnewydd
Emmanuel Evangelical Chapel, Rutland Place, Pillgwenlly,
https://www.emmanuel-newport.org.uk/public/activities/toddlers/

Rydym yn cwrdd ar foreau Mawrth yn ystod tymor yr ysgol yn y Capel am 09:30. Mamau: tua 20 yn mynychu o wahanol gefndiroedd a diwylliannau. Menywod eraill: sy'n dod i baratoi lluniaeth a chynnal sgyrsiau. Twdlod: gweddïwn y b...

Darparwyd gan DelCare Gwasanaeth ar gael yn Casnewydd
35A Stow Park Circle, , , NP20 4HF
01633255740 delcare@btconnect.com

DelCare is registered with the Care Inspectorate Wales (CIW) to provide domiciliary care to adults over the age of 18 years.

Darparwyd gan Ti a Fi - Malpas Gwasanaeth ar gael yn Casnewydd
Pillmawr road, Malpas, ,

Rydym yn croesawu pob un gyda breichiau agored i'n grŵp Rhieni a Phlant Bach gan ein bod yn credu bod gan bob plentyn yr hawl i ddysgu Cymraeg ac y dylid rhoi cyfle cyfartal i bob plentyn wneud hynny. Mae'r grŵp rhieni a phla...

Darparwyd gan Shopmobility newport Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
181 Upper Dock Street, , Newport,
01633 547538 shopmobilitynewport193@gmail.com

Shopmobility Newport loans out scooters and manual wheelchairs on a daily basis around Newport City. For further information, including charges for loaning equipment, contact Shopmobility Newport by telephone.

Darparwyd gan BAWSO - specialist services for BME communities - Gwent Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
John Frost Square, , Newport,
01633 213213 info@bawso.org.uk http://www.bawso.org.uk/

Bawso delivers specialist support services to people from Black and Ethnic Minority (BME) background who are affected by domestic abuse and other forms of abuse including Female Genital Mutilation, Force Marriage, Honour Base...

Darparwyd gan Forget-me-not Chorus - Newport Gwasanaeth ar gael yn Newport, Casnewydd
Beaufort Road, , Newport, CF64 2LW
02922 362064 hello@forgetmenotchorus.com https://www.forgetmenotchorus.com


Our community: Supporting everyone living with dementia

Are you looking for a group to support you as you face the challenges of dementia? Join us and hundreds of other people who understand. Membership is fr...