infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 8 gwasanaethau yng nghategori "Tai" o fewn Sir Benfro yn y Tyddewi

8 High Street, , Haverfordwest, SA612DA
01437 768671 enquiries@hafancymru.co.uk

We are a charitable organisation focused

on Preventing Abuse and Promoting Independence for women, men and children

escaping Domestic Abuse and educating the youth of Wales about abuse and its consequences.

We offer:

S...

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Sir Benfro Gwasanaeth ar gael yn Haverfordwest Cyngor ac eiriolaeth Tai
19 , Market St, Haverfordwest, SA611NF
0800 783 5001 / 01437 765 335 path@pembrokeshirecaresociety.org.uk

PCS yn cynnig cyngor, cymorth ac eiriolaeth i unrhyw un o 16 oed i fyny. Mae'r gwasanaeth hwn yn cynorthwyo gyda thai , budd-dal lles a phroblemau digartrefedd cysylltiedig eraill. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael trwy apwyntiad...

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Sir Benfro Gwasanaeth ar gael yn Haverfordwest Tai
8-10, Hill Street, Haverfordwest, SA61 1QF
01437 766625 info@pathwaylettings.org

Mae hwn yn Gosod Sector Preifat / Asiantaeth Prydlesu ( a Denantiaeth Gwasanaeth Cyfryngu ) sy'n cynnig llety fforddiadwy a chynaliadwy i bobl yn Sir Benfro . Gosod Llwybr yn cynnig ystod eang o gwasanaethau a gwaith gyda lla...

Haven's Head Business Park, , Milford Haven, SA733LD

Provision of food, clothing and small household items to those in need, through a voucher scheme.

19, Market St, Haverfordwest, SA611NF
01437 765 335 / 0800 783 5001 path@pembrokeshirecaresociety.org.uk

Grant Cefnogi Pobl Cynulliad Cymru sydd yn ariannu'r cynllun hwn a weinyddir gan yr Awdurdod Lleol. Mae'r gwasanaeth yn cynnig cefnogaeth lefel isel ar hyd pob daliadaeth ar gyfer grwpiau cleientiaid. Mae'r

gwasanaeth yn...

Darparwyd gan Cymdeithas Gofal Sir Benfro Gwasanaeth ar gael yn Haverfordwest Cyngor ac eiriolaeth Tai
8-10, Hill Street, Haverfordwest, SA61 1QF
01437 766625 info@pathwaylettings.org

Mae'r cynllun hwn yn galluogi person(au) i gael mynediad i lety yn y sector rhentu preifat trwy ddarparu bond gwarantedig 'difrod yn unig' hyd at uchafswm lefel y cytunwyd arno. Rhaid i bob ymgeisydd gael ei gyfweld a'i asesu...

Darparwyd gan POBL Group Gwasanaeth ar gael yn Pembrokeshire Tai Iechyd a gofal cymdeithasol
South Haven, stockwell road , Pembrokeshire, SA72 6TQ
01646698820 referralspembrokeshire@poblgroup.co.uk https://gwalia.wales

We provide tenancy support for young people ,families, ex-offenders and people suffering from domestic abuse.

Darparwyd gan Cohousing Hafan Las Gwasanaeth ar gael yn Clunderwen Plant a Theuluoedd Cymuned Tai
Pant y Maen, , Llangolman, Clunderwen, SA66 7XJ
info@cohousinghafanlas.org.uk http://www.cohousinghafanlas.org.uk/index.php

Cohousing Hafan Las is proposing a visionary scheme to create a close, supportive community with a positive approach to multigenerational living, with a good mix of people at different stages of life, but at least 1/3 of peop...