Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 26 gwasanaethau o fewn Powys yn y Clydebank Business Park

Darparwyd gan Powys Bond Scheme (Pobl) Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys Cyngor ar fudddaliadau
Gwynfa, Lant Ave, Llandrindod Wells, LD1 5LA
01597 829373

We offer help to people at risk of homelessness and run Drop-In advice sessions throughout Powys. If someone is unable to afford a deposit for private rented accommodation we can help by offering a paper bond/guarantee instea...

Powys Health and Care Academy, Bronllys Community Hospital, Bronllys, LD3 0LY
powys.healthandcareacademy@wales.nhs.uk https://www.powysrpb.org/powyshealthandcareacademy

Mae’r Academi’n rhan o fenter Cymru gyfan i wella cyfleoedd i ddatblygu, derbyn addysg a hyfforddiant ar draws y sector iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ein gwaith ni’n canolbwyntio’n benodol ar y gweithlu ym Mhowys.​

Yr...

Darparwyd gan Perthyn - Domiciliary Support Services (Powys) Gwasanaeth ar gael yn Talgarth, Powys
Craft Unit 1, Great House Business Centre, Talgarth, LD3
01874 640386 admin@perthyn.org.uk https://www.perthyn.org.uk

Perthyn is a registered charity that provides support primarily to people with a learning disability, across both Wales and England. We deliver services in accordance with the following vision statement:

“Perthyn w...

, , ,
01597 823800 carers@credu.cymru https://credu.cymru/

Mae Credu yn cefnogi gofalwyr a’u teuluoedd ym Mhowys (Credu Powys). Rydym yn cynorthwyo gofalwyr i ofalu am eu hanwyliaid ac i ofalu am eu hunain. Rydym yn darparu:

- gwybodaeth ac adnoddau ar-lein
- cyngo...

Darparwyd gan Remap Shropshire and Mid Wales Gwasanaeth ar gael yn Powys
, , ,
data@remap.org.uk http://shropshire.remap.org.uk/

Remap is a charity which produces aids and equipment for people with disabilities where there are no suitable alternatives. This service is provided free of charge and is delivered entirely by volunteers.

Our volun...

Darparwyd gan Cultivate Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys
13, High Street, , Newtown,
info@cultivate.uk.com https://www.cultivate.uk.com/

Cultivate is a cooperative run by volunteers and employees who are dedicated to supporting a resilient local food economy.

We run a local / organic / sustainable Deli on Newtown's High Street and Newtown's Communit...

Darparwyd gan Cerddoriaeth Ieuenctid De Powys Gwasanaeth ar gael yn Powys
, , ,
Sally Morris, Administrator

South Powys Youth Music (SPYM) provides high quality, low cost, group musical tuition, inspiring and nurturing young musicians in South Powys

Darparwyd gan Age Cymru Powys Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys
Old Warehouse, Parker's Lane, Newtown, SY16 2BP
01686 623707 enquiries@acpowys.org.uk https://www.agecymru.org.uk/powys

Age Cymru Powys yw eich elusen leol sy'n cynnig cymorth a gwasanaethau i bobl hŷn ym Mhowys.

Bob blwyddyn rydym yn helpu tua 2,000 o drigolion hŷn Powys gyda dros 3,000 o faterion. Gallai un ohonynt fod chi, ffrind...

Darparwyd gan Parkinson's Local Branch - Montgomeryshire Gwasanaeth ar gael yn Welshpool, Powys
Oldford Lane, , Welshpool,
0344 225 3713 dmcguinness@parkinsons.org.uk https://www.parkinsons.org.uk/about-us/parkinsons-uk-cymru

Rydym yn cynnig gwybodaeth, cyfeillgarwch a chefnogaeth i bobl leol sydd â Parkinson's, eu teuluoedd a'u gofalwyr.

Rydym hefyd yn trefnu digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol yn rheolaidd. Ymunwch â ni - a chw...

Darparwyd gan Turner Syndrome Support Society UK Gwasanaeth ar gael yn Clydebank Business Park, Powys
12 Simpson Court, 11 South Avenue, Clydebank Business Park, G81 2NR
0300 111 7520 turner.syndrome@tss.org.uk https://tss.org.uk/

The Turner Syndrome Support Society is a national charity caring for the needs of those with Turner Syndrome. Turner Syndrome (TS) is a chromosome abnormality affecting only females.

The Turner Syndrome Support Soc...

Darparwyd gan Ponthafren Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cymuned Iechyd a gofal cymdeithasol Iechyd Meddwl
Longbridge Street, , Newtown, SY16 2DY
admin@ponthafren.org.uk https://www.ponthafren.org.uk/ponthafren-helpline-07508-709-338

Mae Llinell Gymorth y Tu Allan i Oriau Ponthafren yn cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar Iechyd Meddwl a materion cysylltiedig.
Mae’r Llinell Gymorth ar gael:

Dydd Llun i ddydd Gwener, 5yp - 9yp
Dydd Sa...

Darparwyd gan Ponthafren Gwasanaeth ar gael yn Newtown, Powys Cymuned Iechyd a gofal cymdeithasol Iechyd Meddwl
Longbridge Street, , Newtown, SY16 2DY
01686 621586 admin@ponthafren.org.uk https://www.ponthafren.org.uk/

Mae llawer ohonom wedi colli anwylyd trwy hunanladdiad ac rydym yn cydnabod pa mor anodd y gall hyn fod. Hoffai Ponthafren a Mind gael eich cymorth i sefydlu: grŵp cymorth rheolaidd ar gyfer pobl sydd wedi cael profedigaeth o...

Plas Dolerw, Milford Road, NEWTOWN, SY16 2EH
01970 636670 christopher_s@btinternet.com www.midwalesgeology.org.uk

A group of enthusiastic amateur geologists. We have monthly talks on geology and several field trips each year. Non-members are welcome to attend. We are affiliated to the Geologists Association.

Caethle, , Meifod, SY22 6DN
07891 133 481 info@MusicAnywhere.org.uk www.MusicAnywhere.org.uk

Mae Mwsig yn ein gwneud yn well. Dyna beth rydyn ni'n ei gredu. Dylai mwsig byw, sy'n cael ei chwarae gan bobl anhygoel, fod ar gael i unrhyw un, unrhyw le maen nhw ei angen.

Darparwyd gan Brecon Advice Centre Gwasanaeth ar gael yn Brecon, Powys
11 Bulwark, , Brecon,
01874 624595 breconadvicecentre@outlook.com http://www.breconadvicecentre.org.uk

COVID19 update: Our face to face service has now resumed. However, we are still open for telephone information on 01874 624595 or may be contacted via email breconadvicecentre@outlook.com
The main aim of Brecon Advice Ce...

Darparwyd gan Citizens Advice Powys - Ystradgynlais Gwasanaeth ar gael yn Powys
, , ,
03456018421 http://www.powyscitizensadvice.org.uk/

We can help you via the telephone, online or in-person by appointment. You can contact us directly to get help and support. We can help with any problem, such as: Money and Debt, Welfare Benefits, Universal Credit, Energy, Em...

Darparwyd gan Newtown Model Railway Society Gwasanaeth ar gael yn NEWTOWN, Powys Cymuned
5, Tan y Llan, Tregynon, NEWTOWN, SY163HA
ian_perrin@hotmail.com

A model railway society to cater for enthusiasts modelling railways from 'N' to 'G' scale. Meeting 10.30 - 15.30 Thursdays.

Darparwyd gan CYNGOR TREF LLANWRTYD Gwasanaeth ar gael yn Llanwrtyd Wells, Powys Cymuned
c/o Llanwrtyd Hall, Station Road, Llanwrtyd Wells, LD5 4RW
lwtcclerk@gmail.com www.llanwrtyd-town-council-wales

Llanwrtyd Wells Town Council

Darparwyd gan Cyfle Cymru — Gwasanaeth Di-Waith | Powys Gwasanaeth ar gael yn Powys
, , ,
0300 777 2256 ask@cyflecymru.com https://adferiad.org.uk/cyflecymru/

Mae Mentoriaid Cyfoedion Cyfle Cymru yn helpu’r rhai sydd ar y cynllun i fagu hyder, gan roi cymorth i gael mynediad i hyfforddiant, cymwysterau a phrofiad gwaith.
Rydym yn helpu pobl a effeithir gan gamddefnyddio sylwed...

Darparwyd gan Mind Canolbarth a Gogledd Powys Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells, Powys
Crescent Chambers, South Crescent, Llandrindod Wells, LD1 5DH
01597824411 admin@mnpmind.org.uk https://mnpmind.org.uk

Rydym yn elusen iechyd meddwl sy'n ceisio gwella lles meddyliol y rhai yn Mid a North Powys. Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau a grwpiau, yn ogystal â chynnig cefnogaeth cymheiriaid, cefnogaeth 1: 1 cwnsela, cyfleoedd gwir...