infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 9 gwasanaethau yng nghategori "Ieuenctid" o fewn Powys yn y Llanfair-ym-Muallt

Antur Gwy, , Builth Wells, LD23BA
01982 552450 powys@trosgynnal.org.uk http://trosgynnal.org.uk

Cafodd Eat Carrots ei eni yn 2008. Mae'r grwp yn cynnwys pobl ifanc sydd yn dod o bob rhan o Bowys ac yn yr oedran rhwng 11 ac 18. Mae'r bobl ifanc hyn yn dod o gefndiroedd gwahanol; er enghraifft Ysgolion Uwchradd, Ysgolion...

Youth ' Community Centre, , Llanfyllin, SY225DR
01691 648 929 sian@artsconnection.org.uk https://artsconnection.org.uk

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy'n gweithio yng Ngogledd Powys, Wreham ac ar hyd y cymunedau ar y ffin. Rydym yn derbyn arian refeniw oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, ac wedi darparu prosiectau celf cy...

Antur Gwy, , Builth Wells, LD23BA
01982 552450 powys@trosgynnal.org.uk http://trosgynnal.org.uk

Maer gwasanaeth, yn Llanfair ym Muallt, yn sicrhau gall plant a phobl ifanc gael eu lleusiau i glywed ynglyn a materion sydd yn effeithio eu bywyau. Mae'r Gwasanaeth Eiriolaeth Powys i Blant a Phobl Ifanc, a gyflwynir gan Tro...

Darparwyd gan Brecon Canoe Club Gwasanaeth ar gael yn Brecon Ieuenctid Chwaraeon a hamdden
Brecon Leisure Centre, Penlan, Brecon, LD39SR
info@breconcanoeclub.org.uk

Training and coaching in kayaking and canoeing for beginners and intermediate paddlers of all ages. Flat water, white water, canoe polo and canoe slalom.

N. Wales Regional Office, 27 Nayland Ave., Gresford, LL128YU
01978 853841 cymru@autisminitiatives.org

AUTISM CYMRU
ASD charityIs the Welsh national charity for Autism that works in close cooperation with the Assembly Government and Local Authorities on policy issues, training and service delivery across Wales. The charity has...

Antur Gwy, , Builth Wells, LD23BA
01982 552450 powys@trosgynnal.org.uk http://trosgynnal.org.uk

Rydym yn credu nad yw lleisiau plant ifanc yn cael eu cynrychioli'n ddigonol ym Mhowys. Mae Sparks yn cynnig cyfle i blant fynegi eu barn a thrafod y materion sy'n bwysig iddyn nhw.

Rydym yn cyflwyno gweithdai creadigol sy...

11 -12 Market street, , NEWTOWN, SY162PQ
01686 722 222 hello@smallsteps.wales

The Small Steps project was established to empower 16-25 year olds living in Mid Wales who are experiencing mental health problems or are struggling to cope . We aim to assist young people to achieve a better quality of life...

Darparwyd gan Prosiect Newid y Gem Gwasanaeth ar gael yn newtown Ieuenctid
llwydcoed mill, aberhafesp, newtown, sy163je
07766606276 gamechangeproject@gmail.com

Rydym yn creu cyfleoedd i pobl ifanc ennill sgiliau bywyd, hyder a hyffordddiant

Darparwyd gan 579 Llandrindod Wells Air Cadets Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Ieuenctid
William Legge Bourke Combined cadet Centre, Waterloo Road, Llandrindod Wells, LD1 5BG
+447790175354 579@rafac.mod.gov.uk

Uniformed youth organisation for young people aged 12 to 18