infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 6 gwasanaethau yng nghategori "Cyflogaeth" o fewn Powys yn y Ystradgynlais

Unit 30, Ddole Road Enterprise Park, Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 828651 pttadev@pavo.org.uk http://www.pavo.org.uk/support/powys-transport-training-agency/ptta-home.html

The PTTA delivers a range of courses which vary in length from a half day to four days; training can be for drivers, passenger assistants or for people wishing to become trainers. 
The training is used by a wide range of gro...

Darparwyd gan Siawns Teg Limited Gwasanaeth ar gael yn Newtown Cyflogaeth Addysg a hyfforddiant
5, Severn Square, , Newtown, SY16 2AG
441686629999 tony@siawnsteg.co.uk

Key clients are anyone who feels excluded from social involvement or opportunities to access work.
Specifically we work with young people and others seeking work by offering pre-work support through job search, CV writing, j...

Darparwyd gan PAVO Gwasanaeth ar gael yn Llandrindod Wells Addysg a hyfforddiant Cyflogaeth Gwirfoddoli
Unit 30 Ddole Road Industrial Estate, , Llandrindod Wells, LD1 6DF
01597 822191 melissa.towsend@pavo.org.uk

Cefndir y Prosiect
Mae gennym dystiolaeth anecdotaidd bod angen lleihau proffil oedran cyrff ymddiriedolwyr a mynd i'r afael â bylchau mewn perthynas â sgiliau neilltuol.

O ganlyniad i weithio gyda grwpiau, rydym yn ymwyb...

Pryce Jones Building, 17 Old Kerry Road, Newtown, SY161BP
01686 806349 NewtownHub@focusenterprisehubs.wales https://focusenterprisehubs.wales/

Gwasanaeth cefnogi busnes sydd wedi ymrwymo i sicrhau eich bod yn derbyn y cymorth ac arweiniad cywir er mwyn tyfu eich busnes. Pa un ai eich bod newydd gychwyn busnes ac eisiau tyfu’n gyflym neu eisiau datblygu busnes sydd w...

Darparwyd gan Hwb Menter Ffocws Drenewydd Gwasanaeth ar gael yn Newtown Cymuned Cyflogaeth
Pryce Jones Building, 17 Old Kerry Road, Newtown, SY161BP
01686 806349 NewtownHub@focusenterprisehubs.wales https://focusenterprisehubs.wales/

Mae ein man Cyd-weithio yn ddull cost effeithiol o redeg eich busnes, ac mae wedi’i leoli mewn adeilad sydd yn llawn hanes a chymeriad wrth galon Y Drenewydd. Mae’r dull newydd yma o weithio yn eich caniatáu i weithio wrth sa...

The School House, Brooks, Welshpool, SY21 8QP
linda@brooksartwales.com https://www.brooksartwales.com

Many people struggle to make the transition from one thing to another, whether it be into motherhood from work, from school to work, from work to retirement. At these often destabilising times of transition people feel direc...